TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

13/02/2002

ISIN Kodu

TRYVFEM00363

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

28/12/2021

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 55 20.10.2021 20/10/2021
NASDAQ-100 NATIONAL NET TOTAL RETURN ENDEKSİ 35 20.10.2021 20/10/2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 20.10.2021 20/10/2021

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Hisse Senedi Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföy değerinin asgari %80?i devamlı olarak BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon bu şekilde enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, finansal teknoloji, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlere ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarına yatırım yapacaktır.Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.Fon portföy değerinin en fazla %50?sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.


Fonun Risk Aralığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Risk Değeri

6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
50-100 BIST Teknoloji Endeksinde yer alan Yerli Ortaklık Payları
DİĞER
80-100 BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık payları ve/veya Amerikan Depo Sertifikaları ve/veya Global Depo Sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
Ters Repo İşlemleri
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 BIST Tarafından Hesaplanan Teknoloji Endekslerini Takip Edenler Harici
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-10
DİĞER
0-20 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-20
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-50
Ters Repo İşlemleri
0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
DİĞER
0-100 Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20 (TL/Döviz)

Fon Tutarı (TL)

5000000000

Toplam Pay Sayısı

500000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL (212) 310 3700 (212) 310 3999 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYGUN Müdür 02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi 08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0057 2,0805 0,0057 2,0805 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 4 96
2022 4 96

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31/08/2021 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 31/08/2021 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 31/08/2021 23 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gözdenur ÖZEL KARADENİZ 30/05/2022 9

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman AKGÜN 26/12/2017 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Kenan TURAN 04/04/2018 2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı,2015-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Fatimet Tinemis SARIHAN 10/09/2015 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı,2015-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 25 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Kerem YEREBASMAZ 01/02/2019 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Müdür 24 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Zühal BAYAR 01/02/2019 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 26 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Ayşe Seher AYDIN 01/02/2019 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2019-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 15 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Muhammed TİRYAKİ 01/08/2016 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2016-2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Uzman 13 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 11/05/2020 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Müdür,2020-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yönetmen,2018-2020 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 16 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Abdurrahim AYDOĞDU 06/03/2023 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Uzman 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Barış DEMİR 06/03/2023 2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Uzman 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Kemal İŞ 06/03/2023 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yöneticisi/Asistan Uzman,2019-2021 QNB Finansbank A.Ş./Yetkili,2016-2018 Citibank A.Ş./Analist 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Ali BAHTİYAR 27/04/2023 2011-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür,2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 16 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Ahmet Turan ÖZGÜL 03/05/2023 2013-2019 Arap Türk Bankası A.Ş.Hazine/Kıdemli Yönetmen,2019-2020 Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Hazine/Müdür Yardımcısı,2021-2023 Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Hazine/Müdür,2023-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 12 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil