MAQASID PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST FON

Kurucunun Unvanı

MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYMQPY00022

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
05/03/2019

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
14:00 e Kadar Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Yoktur.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.maqasid.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Kurulundan icazeti alınan dövize dayalı swap ve forward sözleşmeleri maksimum tek tarafı bağlayıcı tercihi ile dâhil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne altın ve diğer kıymetli madenler, bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, yerli ve yabancı ihraççıların ortaklık payları, TL cinsinden ve/veya döviz cinsinden kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları alınabilir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem yerli hem de yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Yoktur.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Yıllık TL bazında %15 15

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00555 2

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürkan ALTINAY Düzey 3

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tunç Emre KARABULUT Düzey 3, Türev Araçlar
Ahmet GÜDER Düzey 3, Türev Araçlar

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian I Blok No:1 D:27 Ataşehir - İstanbul 0216 706 4115 0216 706 41 19 info@maqasid.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Tunç Emre KARABULUT Fon Yöneticisi 0216 706 41 15 tunc@maqasid.com.tr
Ahmet GÜDER Fon Yöneticisi 0216 706 41 15 ahmet@maqasid.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil