ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYYKEM00391

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

02/01/2018

Fonun Süresi

Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur.

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1,5 02.01.2018 (BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5)

Fonun Türü

OKS Standart Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber (REHBER)'de belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

3

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
50-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
10-50 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40 TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-30 Ters Repo ve Takasbank ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri***, BIST 100 Endeksindeki ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerindeki Ortaklık Payları ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksindeki Ortaklık Payları, TL cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar veya Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları ve Niteliği İtibari ile Borçlanma Aracı Olduğu Kurul Tarafından Kabul Edilecek Sermaye Piyasası Araçları, TL Cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları, Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları ve Kurulca Uygun Bulunan Diğer Yatırım Araçları
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-2
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; ileri valörlü tahvil bono alım işlemleri ve ileri valörlü altın işlemleri dahil edilecektir. Portföye türev araç dahil edilmeyecektir.

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77 info@allianz.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi (0216) 556 62 20 Burcu.Uzunoglu@allianz.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 3,39 96,61
2019 7,45 92,55

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 02/01/2018 23 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 02/01/2018 16 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 02/01/2018 16 Hayır
Emrah Ayrancı Fon Kurulu Üyesi 02/05/2019 18 Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fatma Azade ONAN 02/01/2018 16

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 02/05/2019 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02/05/2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hüseyin Ömür Karakuş 02/05/2019 2011 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Hakan Deprem 02/05/2019 2016 -(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı-(2012 - 2016)- Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar

Diğer Hususlar

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.