NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Bilgi Mevcut Değil

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYNNHE00026

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

25/01/2017

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 60 -
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 40 -

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Başlangıç Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Başlangıç katılım fonu portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

Fonun Risk Aralığı

Muhafazakar/Temkinli (1-2)

Fonun Risk Değeri

1

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
60-100 Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında* ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-40 Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
Vaad Sözleşmeleri
0-10

Fon Tutarı (TL)

10000000000

Toplam Pay Sayısı

1000000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah.Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul 0 212 334 05 00 0 212 346 38 25 FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Atar Fon Kurulu Üyesi / Birim Yöneticisi 0 212 334 05 49 murat.atar@nnhayatemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2017 8 92
2018 8 92

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Hüseyin Kerem Özdağ Fon Kurulu Başkanı 01/04/2019 21 Hayır
Cüneyt Yüngül Fon Kurulu Üyesi / Fon Müdürü 16/12/2016 28 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Hayır
Sema Dolaşoğlu Fon Kurulu Üyesi 16/12/2016 23 Hayır
Murat Atar Fon Kurulu Üyesi 16/12/2016 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
EGEMEN HEPEYİLER 01/11/2019 10

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar VATANSEVER 2011-2014 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Müdürü 2014-Devam Ediyor QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 17
Maruf CEYLAN Aralık 2010-Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2013-Devam ediyor Qinvest PortföyYönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10
Buğra Bilgi 2007-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. fon yöneticisi, Haziran 2016-Devam ediyor Qinvest PortföyYönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 10

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil