KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Fonun Faiz İçeriği

Faiz İçermez

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYKATE00040

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

16/07/2014

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM GETİRİ 30 04.11.2019-39
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 25 04.11.2019-39
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 25 04.11.2019-39
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 04.11.2019-39
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 5 04.11.2019-39
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 5 04.11.2019-39

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir.Dengeli Katılım Değişken Fonun Portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
10-45 Türk Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20 Yabancı Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25 Katılma Hesapları (TL-Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
40-80 Türkiye?de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-20 Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Gayrimenkul Yatırım Fonu / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu / Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu / Yabancı Borsa Yatırım Katılma Payları
Vaad Sözleşmeleri
0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü İşlemler
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20 Gayrimenkul Sertifikası

Fon Tutarı (TL)

10000000000

Toplam Pay Sayısı

1000000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler


İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park-Kelif Plaza Kat:2 Ümraniye / İstanbul +90 (216) 999 81 00 (0216) 692 11 22 kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fatih Bozkurt Müdür 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Fatih İlker Yiğit Yönetmen 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0062 2,25 0,0062 2,25 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 9 91
2016 8 92
2018 7 93
2018 5 95
2019 5 95
2020 5 95

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ayhan Sincek Fon Kurulu Başkanı 18/03/2014 21 Evet
İsmai Aydemir Fon Kurulu Üyesi 18/03/2014 16 Evet
Murat Vanlı Fon Kurulu Üyesi 18/03/2014 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Evet
Fatih Bozkurt Fon Kurulu Üyesi 18/03/2014 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Evet
Ömer Can Hergenç Fon Kurulu Üyesi 20/04/2016 14 Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Gökdemir 18/03/2014 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar Necdet Vatansever Nisan 2011 - .... Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Müdürü, Ocak 2006 -Nisan 2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. /Kıdemli Portföy Yönetici 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Maruf Ceylan Mayıs 2013- ... Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman Aralık 2010 -Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş/Portföy Yöneticisi 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Buğra Bilgi Haziran 2016 -... Q invest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2007 Haziran 2016 Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil