ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYYKEM00235

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

20/08/2014

Fonun Süresi

Fon süresiz olarak kurulmuştur.

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM 40 02.01.2018
BIST 100 GETIRI 30 02.01.2018
MSCI ALL WORLD RETURN 20 02.01.2018
JP MORGAN GOVERNMENT BOND GLOBAL 5 02.01.2018 (JP Morgan Goverment Bond Global Index)
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 02.01.2018

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon'un yatırım stratejisi;fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup yurtiçi borçlanma araçlarına ve ortaklık paylarının yanısıra global piyasalar ve gelişmekte olan ülke piyasalarına da yatırım yaparak ağırlıklı olarak sermaye kazancı elde etmektir.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

5

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-40
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-50 Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50 Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-50 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-25
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25 Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15 Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-30 Kira sertifikaları (TL)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-30
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-30 Gelire Endeksli Senetler
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-100 Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları* (Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Portföye "yatırım" ve/veya "riskten korunma" amacıyla, borsada işlem gören ihraççı payları ve ihraççı payı endeksleri, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faize, dövize/kura, finansal endekslere dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilir.

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77 info@allianz.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002192 0,80 0,002192 0,80 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2014 31,25 68,75
2015 31,25 68,75
2016 31,25 68,75
2017 31,25 68,75
2018 31,25 68,75
2019 31,25 68,75
2020 31,25 68,75

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 21/03/2014 22 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 04/05/2016 15 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 21/03/2014 15 Hayır
Tufan DERİNER Fon Kurulu Üyesi 16/06/2017 22 Evet
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17/06/2020 23 Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
F.Azade ONAN 21/03/2014 15

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZKAN ÖZKAYNAK 01/06/2017 2017 Haziran 29-(Devam)... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, 2017 Haziran 28 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017 Mart - 2017 Mayıs - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi, 2010 Ekim - 2017 Şubat - Finans Yatırım-Yönetmen/Birim Yöneticisi 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar

Diğer Hususlar

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.