METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

02/05/2019

ISIN Kodu

TRYDEMK00072

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

18/11/2009

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS 547 GUN 50 - 02/01/2023
BIST 100 GETIRI 30 - 02/01/2023
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 - 02/01/2023
BIST-KYD OSBA SABIT 10 - 02/01/2023

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmektir.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
40-80 Türk Lirası cinsinden
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-50 Eurobond
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-50
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-50
Gayrimenkul Sertifikaları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
DİĞER
0-50 Gayrimenkule Dayalı Diğer Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-50
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10

Fon Tutarı (TL)

2000000000

Toplam Pay Sayısı

200000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak B Blok No:1 Kavacık İstanbul Türkiye 02165389100 2165389498 finansmanvefonyonetimi@metlife.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
MUTLU ÖZCAN Fon Müdürü 02165389100 mutlu.ozcan@metlife.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002750 1,000000 0,002750 1,000000 1,280000

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 17 83
2017 17 83
2018 8,78 91,22
2019 5,52 94,48
2020 8,4 91,6
2021 5 95
2022 5 95

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
RAİF DENİZ YURTSEVEN FON KURULU BAŞKANI 17/04/2009 33 Hayır
MUTLU ÖZCAN FON KURULU ÜYESİ 17/04/2009 32 SPK DÜZEY 3 LİSANS BELGESİ/SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANS BELGESİ Hayır
ÖZLEM ÇAYDAŞI FON KURULU ÜYESİ 31/08/2015 17 Hayır
RENGİN UTKU FON KURULU ÜYESİ 31/03/2017 23 Hayır
ERKAN ÖZBEKAR FON KURULU ÜYESİ 07/12/2022 22 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Orhan İnan 29/01/2021
Selim Baloğlu 29/01/2021

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin TÜRKEŞ 02/05/2019 2007-...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 22
Murat ÖZKAN 09/04/2020 2014 -2020 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ 2020 -...DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil