HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYHHEM00079

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

21/11/2013

Fonun Süresi

Fon süresiz olarak kurulmuştur.

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 100 09.11.2015 Tarih ve 35 Nolu Karar

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; Danışma Kurulu uygunluk görüşü çerçevesinde; temel olarak sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen Türkiye'de ihraç edilmiş kira sertifikalarına, gelire endeksli senetlere, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına (TL ve/veya yabancı para cinsinden) yatırım yapmaktır. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.

Danışma Kurulu'na ve Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler izahnamenin 1 nolu ekinde yer almaktadır.

Fon ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilir.

Fon, Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olup, Yönetmelik'in 5. maddesi çerçevesinde, uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esas olup sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Söz konusu varlık türlerinin portföy içindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda yapılır. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

5

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Vaad Sözleşmeleri
0-10
Gayrimenkul Sertifikaları
0-5
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:2-3 34382 ŞİŞLİ /İstanbul 0 212 314 83 00 0 212 314 84 00 info@halkemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Cumhur GÜLENSOY Fon Yönetimi Müdürü 0 212 314 83 80 cumhur.gulensoy@halkemeklilik.com.tr
Alev SAĞIROĞLU Fon Yönetimi Yönetmeni 0 212 314 83 32 alev.sagiroglu@halkemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00616 2,25 0,00616 2,25 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 20 80
2016 15 85
2017 12,5 87,5
2018 12,5 87,5
2018 4 96
2019 4 96

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ömer Faruk Öztürk Fon Kurulu Başkanı 11/01/2017 20 Hayır
Cumhur Gülensoy Fon Kurulu Üyesi 31/10/2012 20 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır
Alev Sağıroğlu Fon Kurulu Üyesi 24/01/2012 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır
Murat Zaman Fon Kurulu Üyesi 28/06/2013 18 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır
Ali Ulvi Sargon Fon Kurulu Üyesi 29/12/2017 28 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
M. Hakan KISA 02/05/2019 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emrah Yücel 01/02/2014 İş Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yardımcısı (01.09.2014-devam) Alternatif Yatırım Ürünleri / Müdür (01.02.2014-31.08.2014) İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Portföy Yönetimi Müdürlüğü / Müdür (2010-2014) Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü/Müdür Yardımcısı (2008-2010) 17 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Gayde 01/09/2014 İş Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Portföy Yönetimi Müdürü 01.01.2017-devam İş Portföy Yönetimi AŞ Emeklilik Fonları Müdürü 1.09.2014-31.12.2016 İş Portföy Yönetimi AŞ Araştırma Müdürü 26.05.2014-31.08.2014 Ak Portföy Yönetimi AŞ Fon Müdürü 09.2010-05.2014 İş Portföy Yönetimi AŞ Araştırma Müdürü 09.2008-08.2010 18 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Nuri Oğuz Ayhan 01/09/2010 İş Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 01.07.2017-devam İş Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi PY / Kıdemli Portföy Yöneticisi 01.2017-06.2017 İş Portföy Yönetimi AŞ Emeklilik Fonları/Kıdemli Portföy Yöneticisi 1.01.2015- 12.2016 İş Portföy Yönetimi AŞ Emeklilik Fonları/ Portföy Yöneticisi 08.2011-12.2014 İş Portföy Yönetimi AŞ Emeklilik Fonları /Portföy Yönetici Yardımcısı 09.2010-07.2011 10 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin 03/12/2012 İş Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi PY / Kıdemli Portföy Yöneticisi 01.01.2017-devam İş Portföy Yönetimi AŞ Yatırım Fonları/ Portföy Yöneticisi 01.01.2014-12.2016 İş Portföy Yönetimi AŞ Yatırım Fonları/ Portföy Yöneticisi Yard. 12.2012-12.2013 7 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Erman Yıldız 22/01/2018 İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi PY / Portföy Yöneticisi 22.01.2018-devam Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Portföy Yöneticisi 3.11.2014 - 12.01.2018 Saxo Capital Markets Menkul Değerler AŞ Kaldıraçlı İşlemler Müşteri Temsilcisi 23.12.2013 - 31.10.2014 Phillip Capital Menkul Değerler AŞ FX Dealer 23.08.2012 - 20.12.2013 5 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil