NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYOYAE00059

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

27/10/2003

Fonun Süresi

süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 100 90 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 -

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Hisse Senedi Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bunlara ek olarak riskin azaltılması ve likidite yaratmak amacıyla izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fonun Risk Aralığı

Agresif (5-7)

Fonun Risk Değeri

6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15

Fon Tutarı (TL)

2000000000

Toplam Pay Sayısı

200000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah.Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul 0212 334 05 00 0212 346 38 30 FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat ATAR Birim Yöneticisi / Fon Kurulu Üyesi 0212 334 05 49 Murat.Atar@nnhayatemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00584 2,13 0,00584 2,13 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 19,57 80,43
2014 19,00 81,00
2015 18,52 81,48
2016 17,91 82,09
2017 16,96 83,04
2018 5,54 94,46
2019 3,99 96,01

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Hüseyin Kerem Özdağ FON KURULU BAŞKANI 01/04/2019 21 Hayır
SEMA DOLAŞOĞLU FON KURULU ÜYESİ 10/12/2010 18 Hayır
CÜNEYT YÜNGÜL FON KURULU ÜYESİ / FON MÜDÜRÜ 17/07/2014 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Hayır
MURAT ATAR FON KURULU ÜYESİ 19/04/2013 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
EGEMEN HEPEYİLER 01/11/2019 10

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tansel Kutlu Yılmaz 2006 -(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür
Burak Öztunç 2000 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Direktör
Göktürk Aydemir Ağustos 2019 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Müdür 1998- Ağustos 2019 (ING Portföy Yönetimi) / Müdür Yardımcısı

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil