INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Kurucunun Unvanı

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYGDKM00028

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
1 01/06/2010

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:00 GENEL MÜDÜRLÜK 100 Nemalandırma var. -

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.gedikportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun amacı finansal piyasalardaki dalgalanmalardan mümkün olduğunca az etkilenerek yatırımcılara mutlak getiri sağlayabilmektir. Fon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az % 80?i devamlı olarak özel sektör ve kamu borçlanma araçlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20?sini aşamaz.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BİST-KYD 365 Günlük Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi 10 17.06.2016
BİST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit 25 17.06.2016
BİST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken 45 17.06.2016
BİST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi 20 17.06.2016

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00260 0,95 0,00260 0,95 0 - 0 - 0

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 07/12/2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR GÜRSOY 11/03/2010 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 16 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
ERAL İLHAN KARAYAZICI 02/08/2016 2008-Devam ediyor Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü 23 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe/İstanbul 216 453 00 00 216 377 11 36 gedikportfoy@gedik.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür (216) 453 00 00 hcun@gedik.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi (216) 453 00 00 sgursoy@gedik.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu (216) 453 00 00 nkursun@gedik.com

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil