ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU

Kurucunun Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRMSU1WWWWW5

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
28/04/1997

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:45 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Bu saatler arasında ING Bank A.Ş. Alternatif Dağıtım Kanalları (İnternet Şube, Çağrı Merkezi ve ATM) aracılığıyla yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde ise ayrı ayrı yatırımcı başına 500,000.-TL?lik limit uygulanacaktır. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Kurucu tarafından işlem yapılamayan işgünlerinde 13:45 ile 17:00, 17:00 ile 24:00 ve 00:00 ile 09:00 saatleri içinde dağıtıcı tarafından katılma payı alım satım talimatlarının gerçekleştirilebilmesi aşağıdaki esaslara tabidir. Kurucu tarafından işlem yapılamayan işgünlerinde 17:00 ile 24:00 ve 00:00 ile 09:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yatırımcıların fon satım işlemleri son işgünü geçerli olan fiyattan gerçekleştirilirken, fon alım işlemleri izleyen işgünü için geçerli olan fiyattan gerçekleştirilir. Ertesi işgünü için belirlenen fon fiyatında azalış olması durumunda saat 17:00?den sonraki alım ve satım işlemleri ertesi işgünü için belirlenen fiyattan gerçekleştirilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. ING BANK A.Ş. 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.tebportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
KYD KAMU İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSLERİ-91 GÜN 25 Devir tarihi 06.10.2015
KYD ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ (SABİT) 10 Devir tarihi 06.10.2015
KYD O/N REPO ENDEKSİ-BRÜT 65 Devir tarihi 06.10.2015

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,002575 0,94 0,002575 0,94

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 06/10/2015 20 SERMAYE PİYASALARI DÜZEY 3 LİSANSI-TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KARAGÖZ
BEKİR ÇAĞRI ÖZEL
GÖKTÜRK AYDEMİR

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:9 Beşiktaş/İSTANBUL 0212 376 63 00 0212 211 63 83 pys@teb.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
K.FÜSUN TÜR DİREKTÖR 0212 376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
HAMİDE EREL MÜDÜR 0212 376 63 25 hamide.erel@tebportfoy.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil