MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

DEĞİŞKEN

Kurucunun Unvanı

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRMMAKWWWWW2

Bağımsız Denetim Kuruluşu

SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
443 28/04/2000

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - TEFAS 10 REPO-BPP

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.meksaportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp,değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır.Fon piyasa koşullarına bağlı olarak varlık ve işlem dağılımını izahname madde 2.4'de yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar ( VİOP sözleşmeleri,forward,opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.Ortaklık payları,özel sektör ve kamu borçlanma araçları,altın ve diğer kıymetli madenler,faiz,döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara,varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir.Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarınada yatırım yapabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
KYD 365 KAMU İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ 100 25.11.2015-16

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0082 2,993 0,0082 2,993

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
NESLİHAN ÇİMEN 26/08/2019 22 Düzey3 - Türev

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
EMRE TOPAL 09/08/2019 2003-2015 MEKSA YATIRIM HAZİNE MÜDÜRÜ, 2015-2017 MEKSA PORTFÖY GENEL MÜDÜR, 2017-2019 MEKSA YATIRIM HAZİNEDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, 2019-DEVAM MEKSA PORTFÖY GENEL MÜDÜR 29 DÜZEY3-TÜREV

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ SOKAK GÜVEN SAZAK PLAZA NO:13 A BLOK K:4 KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL 216 6813400 216 6930570 portfoy@meksaportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NESLİHAN ÇİMEN FON MÜDÜRÜ 0-216-681 34 00 neslihan.cimen@meksaportfoy.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil