TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Kurucunun Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRMTE1WWWWW4

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
27/10/1993

Fonun Süresi

SÜRESİZDİR

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabına TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:15 e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15 ten sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15 e kadar girilecek talimatlarla birlikte nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makro ekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4 nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST- KYD DIBS TÜM ENDEKSİ 50
KYD O/N Repo Brüt Endeksi 10
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi 10
BIST-KYD DIBS 365 ENDEKSİ 25
BIST-KYD 1 AYLIK TL MEVDUAT ENDEKSİ 5

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00600 2,190 0,00600 2,190

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM AYGÜL

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KARAGÖZ
ÇAĞRI ÖZEL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul (0212) 376 63 00 (0212) 211 63 83 pys@teb.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR Direktör 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN Müdür 02166353904 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ELİF BAKIR BAKANAY Yönetici 02166353923 elif.bakirbakanay@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL Yönetici 02166353925 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil