KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Fonun Faiz İçeriği

Faiz İçermez

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

31/12/2021

ISIN Kodu

TRYKATE00115

Bağımsız Denetim Kuruluşu

CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

05/01/2018

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 1,5 02.01.2018(BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5)

Fonun Türü

OKS Standart Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Rehber ve Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
50-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40 Türk Lirası cinsinden katılma hesabı
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları**, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Vaad Sözleşmeleri
0-30 Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL), ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış), Vaad Sözleşmeleri ve Taahhütlü işlemler

Fon Tutarı (TL)

10000000000

Toplam Pay Sayısı

1000000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul 0216 999 8100 0216 692 11 22 kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fatih Bozkurt Direktör 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Dilek Öztürk Yönetici 0216 999 81 00 dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5 95
2018 4 96
2019 4 96
2020 4 96
2021 4,5 95,5
2022 5 95
2023 5 95

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ayhan SİNCEK Fon Kurulu Başkanı 18/03/2014 27 Evet
İsmail AYDEMİR Fon Kurulu Üyesi 18/03/2014 22 Evet
Murat VANLI Fon Kurulu Üyesi 18/03/2014 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Evet
Fatih BOZKURT Fon Kurulu Üyesi 18/03/2014 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Evet
Ömer Can HERGENÇ Fon Kurulu Üyesi 20/04/2016 22 Evet
Dilek Öztürk Fon Kurulu Üyesi 14/04/2023 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim GÖKDEMİR 18/03/2014 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar Necdet VATANSEVER 21/02/2019 Nisan 2011-...QInvest Portföy Yönetimi A.Ş Müdürü,Ocak 2006-Nisan 2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş / Kıdemli Portföy Yöneticisi 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Maruf CEYLAN 21/02/2019 Mayıs 2013-...QInvest Portföy Yönetimi A.Ş Kıdemli Uzman,Aralık 2010-Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş / Portföy Yöneticisi 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Buğra BİLGİ 21/02/2019 Haziran 2016-...QInvest Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi,Haziran 2007-2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş / Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil