BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz İçermez

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYASEM00105

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

01/01/2018

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 2

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırır. Fon portföyündeki varlıkların dağılımı ve menkul kıymet seçimleri dinamik şekilde değiştirilir.

Fon portföyünde Türkiye'de ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz enstrümanlarıa, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir.

Varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Dağılım oranları sermaye kazancı ve düzenli gelir sağlayabilecek çoklu varlık sınıfları arasında dinamik olarak değiştirilerek getirinin maksimize edilmesi hedeflenir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4-5 aralığında kalacaktır.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-100
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-30
Vaad Sözleşmeleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
0-20

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
SARAY MAHALLESİ DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CADDESİ NO:8 34768 ÜMRANİYE/İSTANBUL 02166354444 02123817900 fonyonetimi@bereketemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ÖZLEM POLAT FON MÜDÜRÜ 02166354446 ozlem.polat@bereket.com.tr
BETÜL DRAMALI YÖNETMEN 02166354447 betul.dramali@bereket.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 7 93

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
MAHMUT GÜNGÖR FON KURULU BAŞKANI 17/01/2018 20 Hayır
MURAT VANLI FON KURULU ÜYESİ 31/03/2017 25 SPL-3-TÜREV Evet
ÖZLEM POLAT FON KURULU ÜYESİ 28/03/2018 17 SPL-2 Hayır
CENK ÖZÇELİK FON KURULU ÜYESİ 28/12/2020 17 Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DEMİR 05/05/2020 12

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR VATANSEVER 01/01/2018 17 TÜREV
MARUF CEYLAN 01/01/2018 10 TÜREV
BUĞRA BİLGİ 01/01/2018 11 TÜREV

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil