ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST FON

Kurucunun Unvanı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYATLP00044

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
1 23/08/2016

Fonun Süresi

süresizdir

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Repo

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.atlasportfoy.com Portföye borsadan ve/veya borsa dışından riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur, emtia, finansal endeksler ile Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon, swap sözleşmeleri), varantlar ve sertifikalar dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin % 80'i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup, sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + 1,50'dir. 100

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00411 1,5 0,00411 1,5 0 - 0 - 0

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem DEMİRAL 03/07/2017 31 Düzey3 - Türev Araçlar

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 30/05/2016 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 30 Düzey3 - Türev Araçlar
Gökhan CANITEZ 30/06/2022 2011-2017 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 22 Düzey3

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Haberler Sok. Aynus Holding Blok No:10 İç Kapı No:3 Şişli-İstanbul 90 212 385 32 00 90 212 385 32 01 info@atlasportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Zuhal Topaloğlu Portföy Yöneticisi 90 212 385 32 00 zuhal.topaloglu@atlasportfoy.com

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil