ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

PARA PİYASASI ŞEMSİYE FON

Kurucunun Unvanı

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYALBT00028

Bağımsız Denetim Kuruluşu

HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
1 26/08/2022

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Kurucu-Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.allbatrossportfoy.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. 2

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi 20
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 50
BIST-KYD REPO (Brüt) Endeksi 30

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00205 0,75 0 0

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 01/12/2015 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Başügüdücü 17 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Oğuzhan Özer 13 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp 13 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Orçun Berkay Kaya 6 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Filiz Özcan 16 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Atakan Açıkgöz 6 Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Adalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad.No:6 Kat:20 Ventus Tower Bayraklı-İzmir 0 850 307 90 12 0 850 307 91 12 info@allbatrossportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Günseli Kocaman Fon Satış ve Pazarlama Müdürü 0 539 896 51 61 g.kocaman@allbatrossportfoy.com

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil