FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Kurucunun Unvanı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş

ISIN Kodu

TRYFIBP00161

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
06/07/2021

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00?a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00?a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgünü yerine getirilir. Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ayrıca kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan aşağıdaki kurumlar aracılığıyla yapılır. 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.fibaportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsada işlem gören ihraççı payları ve ihraççı payı endeksleri, forward, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana stratejisi blok zinciri temasına yatırım yapmaktır. Bu çerçevede, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, blok zinciri teknolojisini geliştiren, ilgili uygulamaları ticari çözümler olarak müşterilerine sunan, blok zinciri teknolojisini faaliyetlerinde kullanan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Yabancı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar dahil edilemez. 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Nasdaq-100 Endeksi?dir 100

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,008 2,92 0,008 2,92

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SEREF DURNA 25 YIL DÜZEY3+TÜREV

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ATEŞ KAYMAK 20 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREV
RUŞEN FIDDA SÖZMEN 20 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREV
DİLER KAYRA 20 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREV
KAMURAN KARA 11 YIL DÜZEY 3 LİSANSI+TÜREV

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş YOLBULAN PLAZA SARIKANARYA SOKAK NO:16/11 KOZYATAĞI/KADIKÖY İSTANBUK 212 381 72 91 bilgi@fibaportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
NURSEL ŞAHİN BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 91 nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr
MEHMET SOYSAL BİRİM YÖNETİCİSİ 212 381 72 98 mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr
YİĞİT KARAMAN KIDEMLİ YÖNETMEN 212 381 72 99 yigit.karaman@fibaportfoy.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil