MAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAJA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)

Bilgi Mevcut Değil

Portföy Saklama Kuruluşu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

ISIN Kodu

TRYMQPY00048

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Değerleme Kuruluşları

Bilgi Mevcut Değil

Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Satış Başlangıç Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Süresi

İlk Katılma Payı Satışı Tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi Dahil 10 yıldır. Fon Süresinin son üç yılı Tasfiye Dönemidir.

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım talimatları, her iş günü kabul edilir ve takip eden ayın ikinci ve üçüncü iş günlerinde, talimatın verildiği ayın son iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden işleme alınır. MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yoktur.
Satım : Erken dağıtım ve Tasfiye dönemi hariç, sadece fon süresinin sonunda kabul edilir. MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yoktur.

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı veya Tebliğ kapsamındaki girişim şirketlerinin kurucusu olmayı da hedeflemektedir.

Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği faizsiz finans prensiplerine uygun araçlara da yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi olmak, marka değeri yaratma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Fon, tarım ve hayvancılık, gıda, e -ticaret, yeme-içme, perakende sektörlerinde faaliyet gösteren, halka açık olan veya olmayan ve büyüme potansiyeli yüksek, anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, anılan sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Fon ağırlıklı olarak Saja Grup Dış Ticaret A.Ş.'ye yatırım yapacak olup, bununla birlikte Saja Grup Dış Ticaret A.Ş.'nin girişim şirketi niteliklerini haiz iştiraklerine de yatırım yapabilecektir.

Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsada satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,003424 Günlük 1,25

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29/09/2023 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Abdullah Mohammed M. AL-AMRİ 05/05/2022 2018-Devam-Saja Grup Dış Ticaret A.Ş.-CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı 2018-Devam Jana Capital Tarımsal Yatırımlar A.Ş.-CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı 2013-2017-Nubalaa. Stores (Suudi Arabistan)-Kurucu Ortak ve Direktör
Abdullah Saad AL HARBİ 05/05/2022 2011-2022-BHM international, Tabeeby (Kuveyt) -CEO 2011-2016-VIVA, Kuwait Telecommunication Company (Kuveyt)- Teknoloji Müdürü
Monzer KAHF 05/05/2022 2018-Devam-Sabahattin Zaim Universitesi, İİBF-Profesör 2008-2018-Hamad Bin Khalifa University, İslami İlimler Fakültesi (Katar)- Profesör
Ahmet GÜDER 05/05/2022 2021-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2019-2020-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 2018-2019- Pandora E-Ticaret Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.-Finans Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-No:206507 Tarih: 02.09.2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı-No: 306923 Tarih: 20.12.2015
Mustafa SAK 05/05/2022 2018-Devam-Anka Industry Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.-Kurucu Ortak 2017-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kurucu Ortak 6 YIL
Mehmet Emin ORAN 05/05/2022 2019-Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2016-TMSF-Müdür 13 YIL

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet GÜDER Devam-Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 15 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi No:72A D:3 Üsküdar-İSTANBUL 0216 706 4115 0216 706 4119 info@maqasid.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ahmet GÜDER Fon Yöneticisi 0216 706 4115 ahmet@maqasid.com.tr

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

Bilgi Mevcut Değil

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil