FONTEST EYF

Kurucunun Unvanı

KAP TEST A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

KAP TEST YATIRIM A.Ş.

ISIN Kodu

Bilgi Mevcut Değil

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Süresi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Endeks Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Risk Aralığı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Risk Değeri

5

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Bilgi Mevcut Değil

Fon Tutarı (TL)

Bilgi Mevcut Değil

Toplam Pay Sayısı

Bilgi Mevcut Değil

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Bilgi Mevcut Değil

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Bilgi Mevcut Değil

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Bilgi Mevcut Değil

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 67,98 32,02

Fon Kurulu Üyeleri

Bilgi Mevcut Değil

Fon Denetçisi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Portföy Yöneticileri

Bilgi Mevcut Değil

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil