AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon

Kurucunun Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYAKPO00559

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
1 21/05/2019

Fonun Süresi

415

Fonun Tasfiye Tarihi

08/07/2020

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
15/05/2019-20/05/2019 tarihleri arasında talep toplanır. Fon'un itfa süresi olan 08/07/2020 tarihine kadar istenen tarihte fon satış talebi girilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarhinde gerçekleşir. Akbank T.A.Ş Şubelerİ 500 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, yatırıma yönlendirilene kadar müşteri hesabında nemalandırılır.  

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/pzr-ak-portfoy-115-anapara-koruma-amacli-otuzbirinci-fon

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. 4

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1 10/05/2019 20/05/2019 21/05/2019 08/07/2020

Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu

Bilgi Mevcut Değil

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Goldman Sachs BBB + ( S AND P )

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

İhraç Sıra Numarası Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
1 SPDR Altın Borsa Yatırım Fonu

Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

İhraç Sıra Numarası Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa)
1 SPDR Altın Borsa Yatırım Fonu 120,64

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
1

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
1 DEVLET TAHVİLİ 89,30
1 BIST TERS REPO VE TPP 3,2
1 BORSA DIŞI OPSİYON SÖZLEŞMESİ 7,5

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

İhraç Sıra Numarası Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
1 SPDR Altın Borsa Yatırım Fonu 120,64

Fonun Dönem Sonu Getirisi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 2,05 ,00562 2,05 0 - 0 - 0

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖNÜL MUTLU 25 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER 13/03/2012 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Egemen KORKMAZ 01/04/2010 2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 10 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul 2626860000 fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. Boncuk Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil