OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UFUK KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Saklama Kuruluşu

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

ISIN Kodu

TRYOGPY00029

Bağımsız Denetim Kuruluşu

EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları

Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar

Bilgi Mevcut Değil

Fonun İhraç Edilme Tarihi

23/10/2018

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon Birim Pay Fiyatı, fon katılma paylarının satış başlangıç tarihini takip eden ilk 3 (üç) ay içinde her işgünü, sonrasında her hafta haftanın ilk iş günü, katılma payının fona iadesinde esas teşkil edecek Fon Birim Pay Fiyatı, fon katılma paylarının satış başlangıç tarihini takip eden 5. (beşinci) yıldan sonra Mart ayının son iş günü, Haziran ayının son iş günü, Eylül ayının son iş günü ve Aralık ayının son iş günü tarihlerinde hesaplanır. İlan edilme günü; hesaplama gününü takip eden bir sonraki iş günüdür. Fon alım satım talimatı dönemleri ve bunların gerçekleşme tarihleri ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? maddesinde detaylı açıklanmıştır. Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un amacı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyükşehirlerinde konut, ofis, cadde dükkan, AVM, lojistik, sanayi, öğrenci evi, bakım evi vb tüm gayrimenkul segmentlerinde kullanıma hazır gayrimenkullere, arsalara ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak suretiyle kira ve sermaye kazancı elde etmektir.

Kıstas Değeri

Kıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)
Yoktur

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
4398 1605270 0 0 0

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 01/09/2023 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mehmet Erktin 17/08/2018 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Başkanı, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Başkanı 18
Oğuz Kösebay 17/08/2018 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür 12
Tamar Demir Yazgül 17/08/2018 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - İş Geliştirme ve Pazarlama, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - Araştırma & Yatırım Komitesi Üyesi 10
Hikmat S. Alzaim 17/08/2018 Sanabel Turizm Yatırımları A.Ş. - YK Başkanı
Ahmed O. Abdullatif 17/08/2018 Sanabel Turizm Yatırımları A.Ş. - YK Başkan Yard
Mohammed H. Alzaim 17/08/2018 Sanabel Turizm Yatırımları A.Ş. - YK Üyesi
Ammar Alyounes 17/08/2018 ITCC Ltd. - YK Başkanı Danışmanı

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fon?un gayrimenkul yatırımları Kurucu nezdinde oluşturulan yatırım komitesi tarafından yönetilecektir. Fon portföyünün gayrimenkul yatırımları dışında kalan kısmı sadece Fon?a likidite sağlanması amacıyla kullanılacağından portföy yöneticisi görevlendirilmemiştir.

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14 Kağıthane Ofispark 34406 Kağıthane/ İstanbul 212 3253250 212 3253720 og2@omurgacap.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Oğuz Kösebay Genel Müdür 0212 3253250 oguz@omurgacap.com
Alin Taşçi Fon Operasyon 0212 3253250 alin@omurgacap.com

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

Bilgi Mevcut Değil

Diğer Hususlar