BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz İçermez

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYDHEM00243

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

18/01/2018

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 1,5 BIST KYD 1 Aylık Kar payı TL +% 1,5

Fonun Türü

OKS Standart Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Rehber'in 3.7.2. OKS Standart Fonlara ilişkin esaslar maddesinde belirtilen yatırım stratejisine uygun olarak, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

Fon portföyüne ihraçcının/kurucunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dahil edilecektir.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

3

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
50-90 Hazine ve Maliye bakanlığınca ihraç edilen Türk lirası cinsinden borçlanma araçları,gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı, gayrimenkul yat fonu katılma payı,Türkiye varlık fonu veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları
DİĞER
0-30 TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kira sertifikaları,Bıstte hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payı,altın ve diğer kıymetli madenler ve kurulca uygun bulunan yat araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-40 TL cinsinden katılma hesabı

Fon Tutarı (TL)

10000000000

Toplam Pay Sayısı

1000000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Türev araçları dahil edilmeyecektir yanlızca ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilir.

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Meclisi Mebusan Caddesi No:57 Fındıklı Beyoğlu 02123193200 02122524272 info@cardif.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kübra Eskiçırak Fon Denetçisi 2123193200 kubra.eskicirak@cardif.com
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 2123193200 banu.buyukoguz@cardif.com

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6 94
2019 6 94
2020 6,5 93,5

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Çiğdem Karakaş Fon Kurulu Üyesi 28/02/2018 16 Hayır
Bekir Çağrı Özel Fon Kurulu Üyesi 28/02/2019 18 Evet
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 31/05/2019 16 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kübra Eskiçırak 22/06/2017 15

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bekir Çağrı Özel 01/04/2019 18
Özlem Karagöz 01/04/2019 14

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil