HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARE PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

ISIN Kodu

TRYFIBE00181

Bağımsız Denetim Kuruluşu

RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 0 -

Fonun Türü

Fon Sepeti Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fonun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %20'sini aşamaz.Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

3

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER
80-100 Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/ Katılma Payı Satışına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-20
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
DİĞER
0-50 Yabancı para ve sermaye piyasası araçları

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No: 16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 İstanbul 0 216 665 28 00 0 216 665 28 01 fon@fibaemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Emrah Geçer Fon Yönetmeni 0 216 665 28 00 fon@fibaemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00274 1 0,00274 1 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 30 70

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurul Başkanı 30/01/2017 21 Hayır
Ümit KUMCUOĞLU Fon Kurul Üyesi 30/01/2017 23 SPL DÜZEY 3 VE TÜREV Hayır
Salih İLERİ Fon Kurul Üyesi 16/11/2017 18 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Birol ÖZEN 30/01/2017 12 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet Karaahmetoğlu 30/01/2017 2015-2020 Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 15 Düzey 3 ve Türev Araçlar

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil