CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYFNEM00147

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

23/02/2018

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
FONUN EŞİK DEĞERİ; BIST -KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %3

Fonun Türü

Standart Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca fon portföyünde, ağırlıklı olarak ortaklık paylarına yatırım yapılır. Ortaklık payları seçimleri yapılırken hem sermaye kazancı hem de temettü geliri elde etmek amaçlanmaktadır. Yatırım yapılacak şirketler makro ekonomik göstergeler, sektörel trendler ve şirket bazında yapılan değerleme analizleri sonucunda ortaya çıkan veriler ışığında seçilir. Ortaklık payı seçiminde, piyasa getirisinin üzerinde performans gösterecek ve büyüme potansiyeli yüksek paylara yatırım yapılması hedeflenirken, sabit getirili enstrüman seçiminde ise, iç verimi yüksek aynı zamanda da anapara kazancı sağlayabilecek borçlanma araçlarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, piyasa koşullarına göre fon portföyüne altın ve diğer kıymetli madenler de dahil edilebilmektedir. Fon'un risk değeri 5-7 aralığı olarak belirlenmiştir.

Fonun Risk Değeri

3

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları 0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0-100
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yabancı Paylar 0-40
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları 0-40
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları 0-40
Vadeli Mevduat 0-25
Yapılandırılmış Yatırım Aracı 0-10
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları 0-20
Aracı kuruluş/ortaklık varantları 0-15
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL ve Döviz Cinsi) 0-100
Gelire Endeksli Senetler (Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olan) (TL ve Döviz Cinsi) 0-40
Altın ve Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0-40
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları 0-10
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20

Fon Tutarı (TL)

10000000000

Toplam Pay Sayısı

1000000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye 0216 468 03 29 0216 411 28 48 CFEHFonYonetimi@cignafinans.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gürkan ALTINAY Birim Yöneticisi 0212 336 73 45 Gurkan.Altinay@qnbfi.com

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00238 0,85 0,00238 0,85 1,09

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 8,5 91,5
2017 10 90

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
ELİF BİLMEZ FON BAŞKANI 02/01/2018 21 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI Evet
ECE KAZCILAR FON KURULU ÜYESİ 02/01/2018 12 Evet
AYTUĞ KARAAHMET FON KURULU ÜYESİ 02/01/2018 17 Evet
BEKİR ÇAĞRI ÖZEL FON KURULU ÜYESİ 02/01/2018 15 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLARI LİSANSI Evet
ALEN BERBİROĞLU FON KURULU ÜYESİ 02/01/2018 15 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLARI LİSANSI Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BEYHAN TUNCAY 02/01/2018 15 SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BEKİR ÇAĞRI ÖZEL 02/01/2018 Şubat 2016-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Direktör-Portföy Yöneticisi 2009 ? Ocak 2016 HSBC Portföy Yönetimi/Kıdemli Yönetici 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
MAHMUT BURAK ÖZTUNÇ 02/01/2018 Nisan 2000-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör-Portföy Yöneticisi 16 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ÖZLEM KARAGÖZ 02/01/2018 2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür-Portföy Yöneticisi , 2007-2012 AK Portföy/Fon Yöneticisi 8 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
TANSEL KUTLU YILMAZ 02/01/2018 Ağustos 2006- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür- Portföy Yöneticisi 14 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
EMRE KARAKURUM 02/01/2018 Temmuz 2010-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür- Portföy Yöneticisi 7 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ALEN SARKİS BEBİROĞLU 02/01/2018 Ağutos 2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Direktör-Portföy Yöneticisi 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil