KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYKATE00024

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

16/07/2014

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 80 04.11.2019-46
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 04.11.2019-46
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 04.11.2019-46
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM GETİRİ 10 04.11.2019-46

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Standart Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az %60'ı Bakanlıkça ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarından oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %30'u Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, BIST Taahhütlü İşlemler Piyasasında gerçekleştirilen vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyünün asgari %10'u ve azami %30'u Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fonun Risk Aralığı

Muhafazakar/Temkinli (1-2)

Fonun Risk Değeri

2

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
60-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
Vaad Sözleşmeleri
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-30 Borsada işlem görmesi kaydıyla Türk Lirası cinsinden fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları,Vaad Sözleşmeleri, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış)
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
10-30 Türk Ortaklık Payları (Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25 TL Cinsinden Katılma Hesabı

Fon Tutarı (TL)

10000000000

Toplam Pay Sayısı

1000000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park-Kelif Plaza Kat:2 Ümraniye / İstanbul +90 (216) 999 81 00 (0216) 692 11 22 kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fatih Bozkurt Müdür 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Fatih İlker Yiğit Yönetmen 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,005151 1,88 0,005151 1,88 1,91

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 9 91
2016 8 92
2017 7,5 92,5
2018 7 93
2018 5 95
2019 5 95

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ayhan Sincek Fon Kurulu Başkanı 18/03/2014 21 Evet
İsmail Aydemir Fon Kurulu Üyesi 18/03/2014 16 Evet
Fatih Bozkurt Fon Kurulu Üyesi 18/03/2014 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Kurumsal Yönerim Derecelendirme Lisansı Evet
Ömer Can Hergenç Fon Kurulu Üyesi 20/04/2016 14 Evet
Hamit Kütük Fon Kurulu Üyesi 25/04/2019 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İbrahim Gökdemir 18/03/2014 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
F. Bora Doğanay 01/08/2016 08.2016-Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 02.2014-08.2016 Bizim Menkul Değerler A.Ş. Yönetmen 12.2005-01.2013 London Forfaiting Company Ltd. İstanbul Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Serkan Anıl 11/02/2019 06.2016-04.2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi.2014-06.2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür.Ekim 2004-2014 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Fon ve Portföy Yöneticisi.Mart 2003-Ekim 2004 MESAM Müdür.Ocak 2002-Mart 2003 HSBC Menkul Değerler A.Ş Fon Yöneticisi.Aralık 1998-Ocak 2002 Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fon Yöneticisi.1996-Aralık 1998 Gedik Yatırım. Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanı ve Fon Yöneticisi.1994-1996.Önder Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü Yöneticisi.1993-1994 Öner Menkul Değerler A.Ş Analist. 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Hamit Kütük 25/04/2019 Nisan 2019 - Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Aralık 1996 - Nisan 2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdür. 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Erkan Sevinç 04/02/2020 Şubat 2020- Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2012- Şubat 2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetmen, Masa Müdürü, Hazine İlişkileri Müdürü ve Fon Yönetim Müdürü. 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil