METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYMETL00019

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

02/05/2013

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS UZUN 80 -
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 -
BIST 100 GETIRI 10 -

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Katkı Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün asgari yüzde yetmişi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırmak suretiyle gelir elde etmektir. %15'i aşmamak üzere fon portföyünün asgari %10'u BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerine yatırılır. Değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde fon portföyünün azami yüzde yirmisi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, mevduat/katılma hesabından, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul oluşmaktadır. Fon portföyünün en fazla yüzde beşlik kısmı ise BİST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, vaad sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşmaktadır.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

5

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
70-90 Türk Lirası cinsinden
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20 1.) İlgili araçlar Türk Lirası cinsindendir. 2.) Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz.
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
10-15
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
Vaad Sözleşmeleri
0-5 Fon portföyüne borsa dışı vaad sözleşmesi dahil edilmeyecektir.
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-15

Fon Tutarı (TL)

10000000000

Toplam Pay Sayısı

1000000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak B Blok No:18 Kavacık Beykoz 34805 İstanbul Türkiye 2165389175 2165389498 finansmanvefonyonetimi@metlife.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mutlu Özcan Fon Müdürü 2165389175 mutlu.ozcan@metlife.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,000950 0,347000 0,000950 0,347000 0,365000

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 17 83
2017 17 83
2018 6,83 93,17
2019 2,63 97,37

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
RAİF DENİZ YURTSEVEN FON KURULU BAŞKANI 17/04/2009 23 Hayır
MUTLU ÖZCAN FON KURULU ÜYESİ 17/04/2009 22 Hayır
ÖZLEM ÇAYDAŞI FON KURULU ÜYESİ 31/08/2015 9 Hayır
RENGİN UTKU FON KURULU ÜYESİ 31/03/2017 Hayır
BAHADIR GEBECE FON KURULU ÜYESİ 31/03/2017 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre Karahasan 06/06/2018

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERKAN ÖĞEÇ 02/05/2019 2008 - 2018 İş Yatırım Yeşilyurt Şube Müdür Yardımcısı 2018 - ... Deniz Portföy Yönetmen 21

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil