NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

02/09/2019

ISIN Kodu

TRYOYAE00067

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

05/04/2004

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 0 -

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Rehber'de belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuştur. Portföy varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde son derece hızlı ve ani şekilde değiştirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon, portföyüne ağırlıklı olarak BIST'da işlem gören tüm ortaklık payları ve tüm vadelerdeki özel sektör ve kamu borçlanma araçları dahil eder.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20 Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah.Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul 0212 334 05 00 0212 346 38 30 FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
M.Fatih Subasılar Kıdemli Uzman 0212 334 05 00 Fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00598 2,18 0,00598 2,18 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 19,58 80,42
2014 19,01 80,99
2015 18,52 81,48
2016 17,91 82,09
2017 16,96 83,04
2018 19,73 80,27
2019 4,48 95,52
2020 3 97
2021 3 97

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Mert Mustafa NİŞEL Fon Kurulu Başkanı 15/12/2022 15 Hayır
Orhun VİRLAN Fon Kurulu Üyesi 14/04/2023 20 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11/02/2021 21 Hayır
Tankut NAZİLLİ Fon Kurulu Üyesi 14/04/2023 8 Hayır
Erkan ÖĞEÇ Fon Kurulu Üyesi 04/07/2023 25 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Begüm KARAÇAM 17/12/2021 15

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alen Bebiroğlu 2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Direktör 2010 ? 2012 TEB Yatırım Hisse senedi Analisti
Emre Karakurum 2010-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil