NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYOYAE00034

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

27/10/2003

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 100 GETIRI 45 -
BIST-KYD DIBS TUM 5 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 -
BIST-KYD DIBS 547 GUN 40 -

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Karma Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde fon portföyünün en az %80'ini BIST'da işlem gören ortaklık payları ve borçlanma araçları içerecek şekilde yatırarak sermaye kazancı elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

5

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
30-60
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
20-70
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-20
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15

Fon Tutarı (TL)

2000000000

Toplam Pay Sayısı

200000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah.Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul 0212 334 05 00 0212 346 38 30 FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat ATAR Birim Yöneticisi 0212 334 05 49 Murat.Atar@nnhayatemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00603 2,20 0,00603 2,20 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 19,59 80,41
2014 19,00 81,00
2015 18,52 81,48
2016 17,91 82,09
2017 16,96 83,04
2018 19,70 80,30
2019 4,52 95,48
2020 3 97

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat ATAR Fon Kurulu Başkanı 11/02/2021 21 Hayır
Sema DOLAŞOĞLU Fon Kurulu Üyesi 10/12/2010 24 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11/02/2021 21 Hayır
Hüseyin SERT Fon Kurulu Üyesi 11/02/2021 10 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
EGEMEN HEPEYİLER 01/11/2019 10

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burak Öztunç 2000 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Direktör
Mustafa Kemal Özmen 22/03/2021 2021 - (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi Direktör 2017 - 2021 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Stratejik Planlama/ Verimlilik Yönetimi ? Müdür 17 CFA-SPK İleri Düzey-SPK Türev Araçlar

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil