BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

Bilgi Mevcut Değil

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

03/07/2013

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 100 GETIRI 50 -
BIST-KYD DIBS TUM 30 -
BIST-KYD OSBA SABIT 10 -
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 -

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Kurucu, portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur.

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fonun yönetim stratejisi portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre kamu ve özel sektör borçlanma araçları, Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote Türk ortaklık payları, ters repo ve mevduattan oluşturulmaktadır. Fon portföyü oluşturulurken orta ve uzun vadeli Türk ortaklık payları, Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, banka tahvil/bonoları ve özel sektör tahvillerine ağırlık verilip bu şekilde oluşturulan portföy dağılımı ile uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.

Fonun Risk Aralığı

Agresif (5-7)

Fonun Risk Değeri

5

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
15-55
DİĞER
20-60 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları
DİĞER
0-20 Hazine Müsteşarlığı Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Meclisi Mebusan Caddesi No: 57 Fındıklı Beyoğlu İstanbul 02123193200 info@cardif.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kübra Eskiçırak Fon Denetçisi 02123193200 kubra.eskicirak@cardif.com
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 02123193200 banu.buyukoguz@cardif.com

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002750 1,000000 0,002750 1,000000 2,280000

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 7 93
2017 7 93
2018 7 93
2019 7 93
2020 6,5 93,5

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Bekir Çağrı Özel Fon Kurulu Üyesi 01/06/2016 16 Evet
Çiğdem Karakaş Fon Kurulu Üyesi 28/02/2018 16 Hayır
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 31/05/2019 16 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kübra Eskiçırak 22/02/2016 14 Lisans 3

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alen Bebiroğlu TEB Portföy Yönetimi / Portföy Yöneticisi 11
Emre Karakurum TEB Portföy Yönetimi / Portföy Yöneticisi

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil