BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYDHEM00029

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

01/12/2003

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS 91 GUN 40 -
BIST-KYD OSBA SABIT 10 -
BIST-KYD OSBA DEGISKEN 10 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 20 -
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 20 -

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Para Piyasası Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Kurucu, portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur.

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un amacı, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, Fon portföyünde devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilen ve vadesine en fazla 184 gün kalan borçlanma araçlarına, ters repoya ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yer vererek faiz geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak fon, yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar dahilinde vadeli mevduata ve katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.Ayrıca Fon'da bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkılar geçici olarak değerlendirilir

Fonun Risk Aralığı

Muhafazakar/Temkinli (1-2)

Fonun Risk Değeri

2

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
25-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-65
Ters Repo İşlemleri
0-65
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25 Vadeli Mevduat (TL) Katılma Hesabı (TL)

Fon Tutarı (TL)

300000000

Toplam Pay Sayısı

30000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Meclisi Mebusan Caddesi No:57 Fındıklı Beyoğlu İstanbul 2123193200 2122524272 info@cardif.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kübra Eskiçırak Fon Denetçisi 02123193200 kubra.eskicirak@cardif.com
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 02123193200 banu.buyukuguz@cardif.com

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002800 1,020000 0,002800 1,020000 1,090000

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 7 93
2017 7 93
2018 4 96
2019 5 95
2020 6,5 93,5

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Bekir Çağrı Özel Fon Kurulu Üyesi 28/02/2019 18 Evet
Çiğdem Karakaş Fon Kurulu Üyesi 28/02/2018 16 Hayır
Banu Büyükoğuz Fon Kurulu Üyesi 31/05/2019 16 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kübra Eskiçırak 22/02/2016 14 Lisans 3

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Çağrı Özel 01/04/2019 18
Özlem Karagöz 01/04/2019 14

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil