METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYMETL00027

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

28/02/2014

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 90 01.01.2018
KATILIM 50 GETİRİ 5 01.01.2018
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 01.01.2018

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Katkı Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün asgari yüzde yetmişi ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşturulacaktır. %15'i aşmamak üzere fon portföyünün asgari %10'u Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endeksi kapsamındaki ortaklık paylarına yatırılır. Portföyün azami yüzde yirmisi Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılım hesabından, Türk Lirası cinsinden kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden oluşabilir. Fon portföyüne, borsada gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon, kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon piyasa ve firma riski taşımaktadır. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

3

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
70-90 Türk Lirası Cinsinden
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20 1.) Türk Lirası cinsinden 2.) Katılım finans ilkelerine uygun olanlar
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
10-15 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksindeki Paylar
Vaad Sözleşmeleri
0-5 Fon portföyüne borsa dışı vaad sözleşmesi dahil edilmeyecektir.
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-15 1.) Türk Lirası cinsinden 2.) Katılım finans ilkelerine uygun olanlar

Fon Tutarı (TL)

10000000000

Toplam Pay Sayısı

1000000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Rüzgarlıbahçe mah. Kavak sokak, B Blok No:18 34805 Kavacık/Beykoz/İst 2165389175 2165389498 finansmanvefonyonetimi@metlife.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mutlu Özcan Fon Müdürü 02165389175 mutlu.ozcan@metlife.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,000950 0,34700 0,000950 0,34700 0,36500

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 17 83
2017 17 83
2018 5,50 94,50

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
RAİF DENİZ YURTSEVEN FON KURULU BAŞKANI 17/04/2009 23 Hayır
MUTLU ÖZCAN FON KURULU ÜYESİ 17/04/2009 22 SPK DÜZEY 3 LİSANS BELGESİ/SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANS BELGESİ Hayır
ÖZLEM ÇAYDAŞI FON KURULU ÜYESİ 31/08/2015 9 Hayır
RENGİN UTKU FON KURULU ÜYESİ 31/03/2017 Hayır
BAHADIR GEBECE FON KURULU ÜYESİ 31/03/2017 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre Karahasan 06/06/2018

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ALPER ÖZGE 16/09/2015 2007-DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YÖNETMEN 22
METİN TÜRKEŞ 09/07/2009 2007-DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BÖLÜM MÜDÜRÜ 20
FİGEN KILIÇ 09/07/2009 2008-DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BÖLÜM MÜDÜRÜ 20

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil