GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Kurucunun Unvanı

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYGDKM00036

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
1 12/01/2011

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:00 GENEL MÜDÜRLÜK 1000 Nemalandırma Var -

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.gedikportfoy.com.tr/yatirim-fonlarimiz/surekli-bilgilendirme-fonlari/

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, esas olarak G-20 Ülkelerinde faaliyet gösteren ve bu ülkelerin sermaye piyasalarına kote olmuş ya da baska bir ülkede kurulmuş olmakla birlikte,faaliyetlerinin önemli bir bölümünü G-20 ülkelerinde gerçekleştiren şirketlerinin ihraç ettiği hisse senetlerine ve/veya hisse senetleri benzeri sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, orta vadede varlıklarının değerini artırmayı hedefleyecektir. Bu strateji çerçevesinde, yatırım süreci hisse senedi seçimi ve dinamik ülke dağılımını içerecektir. Fon, portföyünün en az % 51'ini devamlı olarak yabancı menkul kıymetlere yatıracak olan "Yabancı Menkul Kıymetler Fonu"dur

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
MSCI ACWI ALL WORLD 30 10.11.2015 11
MSCI EZU EUROZONE 35 10.11.2015 11
MSCI EEM EMERGING MKTs 30 10.11.2015 11
KYD ON Brüt Endeksi 5 10.11.2015 11

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00685 2,5 0,00685 2,5 0 - 0 - 0

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 02/01/2018 12 SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE TÜREV

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR GÜRSOY 11/03/2010 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 16 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
ERAL İLHAN KARAYAZICI 02/08/2016 2008-Devam ediyor Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü 23 SPK DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe/İstanbul 216 453 00 00 216 377 11 36 gedikportfoy@gedik.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür (216) 453 00 00 hcun@gedik.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi (216) 453 00 00 sgursoy@gedik.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu (216) 453 00 00 nkursun@gedik.com

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil