FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Unvanı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

ISIN Kodu

TRYERGH00021

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

07/11/2008

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 75 -
BIST-KYD OSBA DEGISKEN 5 -
BIST-KYD OSBA SABIT 5 -
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 -
BIST-KYD TUFE 5 -

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Borçlanma Araçları Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi: Fon portföyünün en az %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz elde etmeyi hedefleyen fondur.

Fonun Amacı: Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak orta-uzun vadeli hazine bonosu, devlet tahvili getirilerinden azami düzeyde yararlanılarak birikimlerde reel büyüme sağlanması hedeflenmektedir. Tahvil - bono yatırımları ile istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenmektedir.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

4

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER
80-100 Kamu Borçlanma Araçları+ Ters Repo+ Özel Sektör Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Gayrimenkul Sertifikaları
0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL 0216 665 28 00 0216 665 28 01 fon@fibaemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Emrah Geçer Fon Yönetmeni 0216 665 28 00 fon@fibaemeklilik.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,005000 1,825000 0,005000 1,825000 1,910000

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 5 95

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 30/01/2017 21 Hayır
Hakan Basri AVCI Fon Kurulu Üyesi 08/11/2019 20 Hayır
Salih iLERİ Fon Kurulu Üyesi 16/11/2017 18 Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Birol ÖZEN 30/01/2017 12 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Basri AVCI 01/07/2019 2013-Devam Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, 2013-2013 Fibabanka A.Ş.-Bölüm Yöneticisi, 02/2012 - 05/2013 ATIG Menkul Değerler A.Ş.-Genel Müdür, 11/2009 - 02/2012 Meksa Yatırım A.Ş.-Gemel Müdür Danışmanı , 11/2008 - 11/2009 Delta Yatırım A.Ş.-Genel Müdür, 20
Rüşan Fidda SÖZMEN 01/07/2019 2013-Devam - Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.-Bölüm , 2011-2013- Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.-Direktör , Yöneticisi , 2007-2011- Mira Menkul Değerler A.Ş.-Müdür, 16
Ateş KAYMAK 01/07/2019 2015-Devam -Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.-Bölüm Yöneticisi, 2013-2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Departmanı / Müdür, 2012-2013 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Departmanı / Yönetmen , 2010-2012 Fortis Portföy A.Ş./BNP Paribas IP- SGMK Fon Yönetimi / Yönetici , 2009-2010 Fortis Portföy Yönetimi A.Ş.- SGMK Fon Yönetimi / Yönetici Yardımcısı, 11

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil