TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU

Kurucunun Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRMSU1WWWWW5

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
28/04/1997

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. 09:00 ile 13:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30?da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı aşım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve alım satım işlemi yapılır. 13:30 ile 17:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30?da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı satımı için yatırımcı başına günlük 100.000.-TL?lik limit uygulanır. Yatırımcılar tarafından katılma payı alımı ise bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayacak şekilde gerçekleştirilir.17:30?da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır. 17:30 ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki iş günü 17:30?da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.Ancak, 17:30 itibarıyla açıklanan alış fiyatının, 17:30 itibarıyla geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 17:30?da açıklanan alış fiyatına eşitlenir.24:00 ile ertesi gün 13:30 arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 17:30?da açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. 17:30 ile ertesi gün 09:00 saat aralığında ve tatil günlerinde Alternatif Dağıtım Kanallarıyla yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 100.000.-TL?lik limit uygulanır. Şube ve Alternatif Dağıtım Kanalları (ING BANK) 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.tebportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10?una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10?una kadar yatırım yapabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
KYD KAMU İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSLERİ-91 GÜN 25 Devir tarihi 06.10.2015
KYD ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ (SABİT) 10 Devir tarihi 06.10.2015
KYD O/N REPO ENDEKSİ-BRÜT 65 Devir tarihi 06.10.2015

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,003014 1,10 0,003014 1,10

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM AYGÜL 03/01/2020 12

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KARAGÖZ
BEKİR ÇAĞRI ÖZEL
GÖKTÜRK AYDEMİR

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:9 Beşiktaş/İSTANBUL 0212 376 63 00 0212 211 63 83 pys@teb.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
K.FÜSUN TÜR DİREKTÖR 0212 376 63 22 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN MÜDÜR 0216 635 39 04 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK YÖNETİCİ 0216 635 39 21 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ELİF BAKIR BAKANAY YÖNETİCİ 0216 635 39 23 elif.bakirbakanay@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL YÖNETİCİ 0216 635 39 25 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİBAĞLI YÖNETİCİ 0216 635 39 29 engin.yesilbagli@teb.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil