YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

HİSSE SENEDİ

Kurucunun Unvanı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRMYK9WWWWW2

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
1 15/06/1990

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30(yarım günlerde 10.30)'a kadar TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları 1 Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen alım talimatları ise 2 iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)a kadar verilen satım talimatları talimatın verilmesini takip eden 3 iş günü sonra; saat 13.30 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen satım talimatları ise 4 iş günü sonra yerine getirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, satış valörü yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar. Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehberin Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye alınan türev araçların Fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, fon toplam değerinin en az %80?ini devamlı olarak yurtdışı borsalarda işlem gören teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yaparak teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefleyen bir fondur.Ortaklık paylarının dışında, fon portföyünün en fazla %20?lik kısmı ise bu izahnamenin (2.4) maddesindeki tabloda yer alan diğer varlıklar arasından portföy yöneticileri tarafından belirlenenlerden oluşabilir. Ayrıca, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla, amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı ve yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilir. Bu çerçevede, Fon, yurtdışı borsalarda işlem gören yabancı teknoloji şirketlerinin ortaklık paylarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Fon?un yatırım stratejisi kapsamında likiditesi yüksek sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına özen gösterilmektedir 7

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Nasdaq -100 Technology Sector Total Return Index)Nasdaq 100 Teknoloji Sektörü Endeksi) 55
BIST-KYD Repo(Brüt) Endeksi 5
BIST-KYD AYLIK MEVDUAT USD 5
Nasdaq-100 Total Return Index(Nasdaq 100 Getiri Endeksi) 35

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,008900 3,250000 0,008900 3,248500

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 26/05/2015 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Başar Eraksoy 15/05/2015 Yapı Kredi Portföy ? Araştırma Analisti - 02.04.2012-15.05.2015 Yapı Kredi Portföy ? Alternatif Yatırım Ürünleri Portföy Yöneticisi - 15.05.2015-Günümüze 6 İleri Düzey- Türev
Ferzan Peyk 01/01/2016 Yapı ve Kredi Bankası ? Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2013-2016 Yapı Kredi Portföy ? Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy ? Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü ? 2018 ? Güncel Tarih 17 İleri Düzey ? Türev

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
YAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL 0212 339 65 25 0212 339 57 55 yf@yapikredi.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
DİDEM ÇANKAYA URAL BÖLÜM MÜDÜRÜ 0212 3854848 info@ykportfoy.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil