DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Kurucunun Unvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRMDZDWWWWW3

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası Fonun Halka Arz Tarihi
1 30/03/1998

Fonun Süresi

SÜRESİZDİR

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-16:00 TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı 500 Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=458 Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları üzerinden düzenlenmiş türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlara yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Fon portföyüne borsa dışından riskten korunma amacıyla sınırlı olarak forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışından portföye dahil edilen türev araçların karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %25'i devamlı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına, en az %40'ı ise devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Diğer yandan Borsa Yatırım Fonları (BYF), VIOP?ta işlem gören vadeli kontratlar, varantlar ve futures portföye dahil edilebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş, borsada alınıp satılan ve/veya tezgah üstü opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler, vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri, dahil edilebilir. Fon portföyündeki varlıkların dağılımının, Türkiye ve global piyasalardaki analizlere dayalı öngörüler doğrultusunda aktif olarak çeşitlendirilerek yönetilmesi planlanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. 5

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-100 Getiri Endeksi 35 28.06.2018- 2018/35
BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi 40 28.06.2018 - 2018/35
BIST-KYD ÖSBA Sabit 5 28.06.2018 - 2018/35
BIST-KYD ÖSBA Değişken 5 28.06.2018 - 2018/35
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10 28.06.2018 - 2018/35
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi 5 28.06.2018 - 2018/35

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,004 1,46 0,004 1,46 0 - 0 - 0

Fon Müdürü

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serap Demiral 23/09/2015 24 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FİGEN KILIÇ ERGÜZEL 01/06/2003 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Fon ve Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 15 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
ALPER ÖZGE 01/10/2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi - Yönetmen 24 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul 212 348 20 00 212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
SERAP DEMİRAL FON MÜDÜRÜ 212 348 3650 Serap.Demiral@denizbank.com
SERPİL ASLAN BEKTAŞ YÖNETMEN 212 348 36 75 Serpil.AslanBektas@denizbank.com
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.com

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil