MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İşletme Adı

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Merkez Adresi

ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ SK. GUVEN SAZAK PLAZA A BLOK NO:13 K:4 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ SK. GUVEN SAZAK PLAZA A BLOK NO:13 K:4 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL 216-6813400 216-6930570

Elektronik Posta Adresi

portfoy@meksaportfoy.com.tr

İnternet Adresi

www.meksaportfoy.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EMRE TOPAL GENEL MÜDÜR 06/09/2019 216 681 3400 emre.topal@meksaportfoy.com.tr Düzey3 - Türev 208931-305198
NESLİHAN ÇİMEN FON MÜDÜRÜ 26/08/2019 0-216-6813400 neslihan.cimen@meksaportfoy.com.tr Düzey3-Türev 905916 - 905920

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)?ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Faaliyet Durumu

Faaliyette

Yetki Belgeleri

Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYET YETKİ BELGESİ 23/11/2015 PYŞ/PY.45/1390

Sunulan Yan Hizmetler

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde; (i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, (iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir. (esas sözleşme madde 3)

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

30/06/2015

Ticaret Sicil Numarası

981622

Vergi No

6140598928

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SÜHENDAN TÖREM SAZAK AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi Bağımsız Üye Değil
SONER ÖNCEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Değil
EMRE TOPAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 06/09/2019 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, Meksa Portföy Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMRE TOPAL GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli Meksa Yatırım A.Ş. / Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Meksa Portföy Genel Müdür

Şirketin Diğer Personeli

Adı-Soyadı Görevi
NEJMETTİN HİZMETLİ Müfettiş / İç Kontrol Sorumlusu
NESLİHAN ÇİMEN Fon Müdürü
ALPEREN ÖZDEMİR Operasyon ve Mali İşler Sorumlusu
ERTAN AYDEMİR Operasyon ve Mali İşler Uzman
SiNEM YILMAZ Operasyon ve Mali İşler Uzman Yrd.
GÜR BOZBEY Fon Yöneticisi / Şube Müdürü
ABDULLAH EYÜP CAN YURT Şube Destek Personeli
İLKER GÜMÜŞDAĞ Fon Yöneticisi
KADİR CAN KIZILKANAT Pazarlama ve Satış Sorumlusu/Portföy Yöneticisi Yrd.

Portföy Yöneticileri

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
GÜR BOZBEY PORTFOY YÖNETİCİSİ FINANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 210438, 306928
EMRE TOPAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SPK DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR 208931, 305198
İLKER GÜMÜŞDAĞ PORTFÖY YÖNETİCİSİ FİNANS FON YÖNETİCİSİ SPK DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR 204249, 301852

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

8750000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

10000000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 8750000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8750000 TRY 100
TOPLAM 8750000 TRY 100

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR

Nace Kodu
66.30.02-Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)