İHLAS HABER AJANSI A.Ş.

Merkez Adresi

Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11/A İç Kapı No:21 34197 Bahçelievler/ İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11/A İç Kapı No:21 34197 Bahçelievler/ İSTANBUL 0 212 454 33 33 0 212 454 33 35

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yoktur.

Elektronik Posta Adresi

kurumsal@iha.com.tr

İnternet Adresi

www.ihlashaberajansi.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BETÜL ÜSTÜN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 19/11/2021 0212 454 39 15 betul.ustun@iha.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 207250/701721
FERDİ MUSTAFAOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ 19/11/2021 0212 454 39 07 ferdi.mustafaoglu@iha.com.tr

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin ana faaliyet konusu Haber ajanscılığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir.

Şirketin Süresi

Sınırsız

Bağımsız Denetim Kuruluşu

İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

BİLGİ VE İLETİŞİM / BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST HALKA ARZ / BIST İSTANBUL / BIST ANA / BIST HİZMETLER / BIST TÜM-100 / BIST TÜM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 03/11/2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZAR

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

06/01/1994

Ticaret Sicil Numarası

308584

Vergi No

4700031423

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMİT ARVAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yönetici 31/03/2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
SAİT EKEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 31/03/2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ABDULLAH TUĞCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31/03/2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil
UKAŞE GÜMÜŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 31/03/2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET İLKER GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31/03/2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA TANSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 31/03/2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAMİT ARVAS Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
BÜLENT GENÇAY Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Koordinatör Yönetici Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Koordinatör Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
İRFAN ALTIKARDEŞ Genel Yayın Koordinatörü Yönetici Genel Yayın Koordinatörü Yoktur
BİLAL KOÇ İdari İşler Koordinatörü Yönetici İdari İşler Koordinatörü Yoktur
ÖZGÜR YORUL Operasyon Koordinatörü Yönetici Operasyon Koordinatörü Yoktur
AHMET BURAK VARLIK Pazarlama Koordinatörü Yönetici Pazarlama Koordinatörü Yoktur
MURAD KASAPOĞLU Bilgi İşlem Koordinatörü Yönetici Bilgi İşlem Koordinatörü Yoktur

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

64.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

210000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31.500.000 49,22 54,58
İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ 10.500.000 16,41 18,19
DİĞER 22.000.000 34,37 27,23
TOPLAM 64.000.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1 TRY 4200000 6,56 Oyda ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçiminde İmtiyaz Bulunmaktadır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 59800000 93,44 Yoktur. İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil