METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İşletme Adı

Metro Portföy Yönetimi A.Ş.

Merkez Adresi

Büyükdere Cad. Metrocity İşmerkezi NO:171 A-Blok Kat:17 1.Levent-Şişli / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Büyükdere Cad. Metrocity İş Merk.No:171 A-Blok Kat:17 1.Levent-Şişli / İstanbul 212-3440340 212-3440341
212-3440066
212-3440342
212-3440343

Elektronik Posta Adresi

info@metroportfoy.com.tr

İnternet Adresi

www.metroportfoy.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Can DİŞLİ Genel Müdür 02/05/2017 212-3440022 cdisli@metroportfoy.com.tr Düzey3 202729

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Faaliyet Durumu

Faaliyette

Yetki Belgeleri

Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki Belgesi 16/10/2017 PYŞ/PY.48/1232

Sunulan Yan Hizmetler

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde; (i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, (iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir. (esas sözleşme md.3)

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

10/04/2017

Ticaret Sicil Numarası

79259-5

Vergi No

6200653642

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 07/11/2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
FAKI BULUÇ DEMİREL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 30/11/2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Holding Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
MERYEM ENSARİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31/01/2022 İcrada Görevli Değil - Metro Menkul Değerler A.Ş. Operasyon Müdürü 0 - Bağımsız Üye Değil - -

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN DİŞLİ Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin Diğer Personeli

Adı-Soyadı Görevi
Kani PEKYAVAŞ Finans ve Muhasebe Müdürü
Abdullah AKSOY Müfettiş

Portföy Yöneticileri

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Can DİŞLİ Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Düzey3 202729
Aykut DAYLAN Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Düzey3 213470

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

8000000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

20000000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2000000 TRY 25 15 oy herbir pay, Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun çoğunluğuna aday gösterme imtiyazına sahip İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 6000000 TRY 75 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8000000 TRY 100
TOPLAM 8000000 TRY 100

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil