DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Merkez Adresi

Emek Mahallesi Aşiroğlu Caddesi No:147 41700 Darıca/Kocaeli

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Merkez 0 262 677 46 00 0 262 677 46 99
Fabrika 0 262 233 10 14 0 262 233 12 46

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Vezirhan Beldesi 11130 /Bilecik

Elektronik Posta Adresi

yatirimci.iliskileri@demisas.com.tr

İnternet Adresi

www.demisas.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Osman Okan YAZICI Muhasebe Müdürü- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 31/01/2014 0 262 677 46 00 okan.yazici@demisas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207180 / 702261
Yasemin BAŞCAN Ticari Muhasebe Şefi- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 05/04/2018 0 262 677 46 00 yasemin.bascan@demisas.com.tr Yoktur.

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

a) Her türlü demir, döküm, emayeli döküm kaplar ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak işletmek ve bunlara katılmak.

b) Demir döküm ve emaye sanayi veya bu sanayi herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi yanında her türlü madeni eşya sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.

c) Demir döküm ve emaye mamulleri ile yapılan malzeme sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.

d) Demir döküm emaye sanayi ve mamullerinin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.

e) Elektrolitik bakır mamulleri ve alaşımları ile emayeli bobin teli üretecek sanayi kurmak, işletmek ve buna ait her türlü sınaî ve ticari faaliyette bulunmak.

f) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetinin faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alâmetifarika veya ahara kısmen veya tamamen devretmek.

g) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT / ANA METAL SANAYİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR - GRUP 1

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM-100 / BIST METAL ANA / BIST ANA / BIST SINAİ

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 24/07/1997 Türkiye BİST BIST ANA / -BIST METAL ANA / -BIST SINAİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

GEBZE

Tescil Tarihi

03/06/1974

Ticaret Sicil Numarası

13921

Vergi No

2900034641

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAYRETTİN ÇAYCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Yönetim Kurulu Başkanlığı,Sarkuysan A.Ş. Tüzel kişi Temsilciliği Sarkuysan Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Başkanlığı 2.7 Bağımsız Üye Değil YOKTUR
SEVGÜR ARSLANPAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis Yönetim Kurulu Başkan Vekili SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR Bağımsız Üye Değil YOKTUR
ÜMİT ULUÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ
METİN YARAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYESİ
TOLGA EDİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYESİ
HASAN TAHSİN TUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi İcrada Görevli Değil Yoktur Özel Sektör Firmada Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) , Denetimden Sorumlu Komite (Başkan)
MUSTAFA KENAN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04/11/2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) , Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) , Denetimden Sorumlu Komite (Üye)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMRE GİRAY GENEL MÜDÜR Yönetici İŞ GELİŞTİRME VE SATIŞ DİREKTÖRÜ,GENEL MÜDÜR YOKTUR

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

52.500.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

80000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23.332.761,22 44,44 44,44
DİĞER 29.167.238,78 55,56 55,56
TOPLAM 52.500.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 44,44 TRY 23332761,22
DİĞER 55,56 TRY 29167238,78

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
DMSAS 26.202.639,49 49,9

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 52500000 TRY 100 Yok İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kumsan Döküm Malz. San. ve Tic. A.Ş. Döküm Kumu 1200000 32460 TRY 2,75 Tedarikçi

DİĞER HUSUSLAR

11.10.2018 Tarih Saat 12:17:17 de yapılan açıklamamızda sehven hatalı yazılan Payların Nominal Değeri ve Sermayeye Oranı bilgileri düzeltilmiştir.