QNB FİNANSBANK A.Ş.

İşletme Adı

QNB Finansbank

Merkez Adresi

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No: 215 Şişli İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbul +90 212 318 50 00 +90 212 318 55 78

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

-

Elektronik Posta Adresi

qnbfinansbank@hs05.kep.tr

İnternet Adresi

www.qnbfinansbank.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burcu Günhar Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02/04/2018 0 212 318 51 89 burcu.gunhar@qnbfinansbank.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı/Türev Araçlar Lisansı/Kredi Derecelendirme Lisansı 208752/701698/307368/603618

Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)

Bilgi Mevcut Değil

Şirketin Faaliyet Konusu

Finansbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında faaliyet konuları aşağıda yer almaktadır.

A) Banka'nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır:

 1. Her çeşit bankacılık işlemini yapmak,
 2. Her türlü ekonomik, mali, ticari, sınai, madencilik, bayındırlık, enerji, tarım, ulaştırma, dış satım, dış alım, turizm ve sigorta konuları ile ilgili teşebbüs ve taahhütlerde ve yabancı sermayenin memleketimize getirilmesi konusunda faaliyetlerde bulunmak,
 3. Memleketin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırmak, yetenekli kişilere memleket içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar vermek amaçlarıyla vakıflar (tesisler) kurmak, bu amaçlarla kurulmuş olanlara katılmak, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerektiği, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamayacağı, ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla her türlü nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunmak,
 4. İç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt etmek, ettirmek ve bu konularda yayınlar yapmak,
 5. Mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluş ve gerçek kişi firmaların organizasyonunu ya da reorganizasyonunu yapmak veya yaptırmak veya danışmanlıklarını üstlenmek,
 6. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını, her çeşit hisse senedini (Kamu Ortaklığı Senetleri dahil), tahvilleri almak ve satmak, menkul kıymetler çıkarmak, menkul kıymetleştirme yapmak, menkul kıymetlerin alış ve satışına aracı olmak,
 7. Yukarıdaki fıkrada belirtilen konuları, doğrudan doğruya bizzat ve/veya yerli ya da yabancı gerçek veya tüzel kişlerle birlikte veya bunlar adına ve hesabına vekil sıfatıyla yapmak,
 8. SPKn. md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, faydalı gördüğü takdirde yurt içinde veya dışında her nevi şirketi, (banka dahil) kurmak, aynı amaçla, kurulmuş şirket ve bankalara katılmak, bunların hisse senetlerini, paylarını satın almak, benzeri şirket ve bankaları kısmen veya tamamen devralmak ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak,
 9. Yerli veya yabancı bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte etmek ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini vermek,
 10. SPKn. md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, sigorta şirketleri kurmak, kurulmuş sigorta şirketlerinin hisse senetlerini satın almak, iş ortaklığı kurmak, yerli veya yabancı sigorta şirketlerinin acenteliklerini deruhte etmek,
 11. Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik, vekalet ve acenteliklerini deruhte etmek,
 12. Alelitlak komisyon işlemleri ile uğraşmak,
 13. Yürürlükteki kanunların ve özellikle Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde olmak koşulu ile her çeşit taşınır ve taşınmaz mallarda, gayri maddi, patent, ticari marka ve fikri (know-how dahil) haklarda, sınırsız veya sınırlı ayni haklar ile şahsi haklarda tasarruf etmek, yukarıda anılanları gerektiğinde terhin veya ipotek etmek, satmak veya kiraya vermek ve Banka lehine işletme rehni dahil her türlü rehin ve ipotek almak, kira ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya, Banka lehine şerh verdirmek.

B) Banka, ayrıca Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, kamu ve özel sektör kuruluşlarına finansman sağlanması, proje finansmanı yapılması, şirketler arası birleşmeler, özelleştirme, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etüdleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında danışmanlık ve bu işlere aracılık edebilir.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR

Faaliyet Durumu

Faaliyette

Yetki Belgeleri

Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Emir İletimine Aracılık Faaliyeti 01/02/2016 BNK-039 (030)
İşlem Aracılığı Faaliyeti 01/02/2016 BNK-039 (030)
Portföy Aracılığı Faaliyeti 01/02/2016 BNK-39 (030)
Sınırlı Saklama Hizmetinde Bulunma 01/02/2016 BNK-39 (030)

Borsa Üyelik Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Faaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

Bilgi Mevcut Değil

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

23/09/1987

Ticaret Sicil Numarası

237525

Vergi No

3880023334

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ÖMER ARİF ARAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 16/04/2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi
SİNAN ŞAHİNBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16/04/2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Leasing A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Finans Yatırım A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Rİsk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi Üyesi
OSMAN ÖMÜR TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01/01/2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş./Yönetim Kurulu üyesi ; QNB FİNANSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. /Yönetim Kurulu Üyesi ; QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi
TEMEL GÜZELOGLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16/04/2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür IBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme Danışmanlık Destek SAN.TİC.A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı, QNB Finansportföy / Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi
YOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28/05/2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup İcrai Genel Müdür, Housing Bank for Trade and Finance?da (HBTF) / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Irak Bank Mansour/ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, QNB Capital / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi Üyesi
FATMA ABDULLA S.S. AL SUWAIDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16/06/2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup Risk Yönetim Başkanı, Qatar National Bank Q.P.S.C / Ticari Bankacılık / Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, QNB Tunisia / Ticari Bankacılık/ Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi
DURMUŞ ALİ KUZU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25/08/2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi
RAMZI T.A. MARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16/06/2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GCFO, Housing Bank for Trade and Finance (Jordan) / Ticari Bankacılık / Yönetim Kurulu Üyesi, Qatar International Holding LLC (OIHL) / Holding Şirketi / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi yedek üye
ALİ TEOMAN KERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16/04/2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ADEL ALI M A AL-MALKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28/05/2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GM- Grup Bilgi Teknolojileri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi Üyesi
NOOR MOHD. J. A. AL-NAİMİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22/06/2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bilgi Mevcut Değil

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

Bilgi Mevcut Değil

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

3.350.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

20000000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
QATAR NATIONAL BANK 3.345.892.247,47 99,88 99,88
DİĞER 4.107.752,53 0,12 0,12
TOPLAM 3.350.000.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
QNBFB 4.075.564,24 0,12

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,1 TRY 3350000000 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş Menkul Kıymet Aracılık Hizmetleri 50000000 49900000 TRY 99,80 Mali Bağlı Ortaklık
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 115000000 114310000 TRY 99,40 Mali Bağlı Ortaklık
Hemenal Finansman A.Ş Tüketici Finansman 70000000 70000000 TRY 100,00 Mali Bağlı Ortaklık
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 5000000 1500 TRY 0,03 Mali Bağlı Ortaklık
QNB Finans Faktoring A.Ş Faktoring Hizmetleri 65000000 64993500 TRY 99,99 Mali Bağlı Ortaklık
Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma 8400000 2799720 TRY 33,33 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bireysel Emeklilik ve Sigorta 45000000 22050000 TRY 49,00 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık
Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık, Destek San. ve Tic. A.Ş. Bilişim Teknolojileri 15000000 14986500 TRY 99,91 Mali Olmayan Bağlı Ortaklık
EFINANS Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. E-Fatura 6000000 3060000 TRY 51,00 Mali Olmayan Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil