IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
ÇUBUKLU MAH.YAKUT SOK.ERYILMAZ PLAZA NO.3 İÇ KAPI NO.1 34810 BEYKOZ İSTANBUL 02165370000 02165370370

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

---

Elektronik Posta Adresi

info@isiklar.com.tr
yatirimci@isiklar.com.tr

İnternet Adresi

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çevirgen Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü (Işıklar Holding A.Ş.) 02165370000 yatirimci@isiklar.com.tr Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207327/702116
Ahmet Lütfi Göktuğ Mali İşler Müdürü 02165370000

Şirketin Faaliyet Konusu

Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST MALİ / BIST ANA / BIST İSTANBUL / BIST TÜM / BIST KATILIM TUM / BIST TÜM-100 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 13/08/1998 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZAR

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

30/03/1982

Ticaret Sicil Numarası

186691

Vergi No

6190063951

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RIZA KUTLU IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yönetici 02/02/2011 İcrada Görevli Değil Başkan ve Murahhas Aza Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalık Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
UĞUR IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 02/02/2011 İcrada Görevli Değil Başkan Vekili Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
VOLKAN GİRİŞKEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26/05/2021 İcrada Görevli Değil yok Işıklar Holding A.Ş. Genel Müdürü (CEO) -Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02/02/2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
SIRRI GÖKÇEN ODYAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25/04/2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil
CAN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31/05/2018 İcrada Görevli Değil Özel Sektörde Yönetici Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677607 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ZİYA MEHMET GÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31/05/2018 İcrada Görevli Değil Özel Sektörde Yönetici Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677607 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
TURGUT IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26/05/2021 İcrada Görevli Değil yok Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyeIşıklar Holding A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil
ELA IŞIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26/05/2021 İcrada Görevli Değil yok Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Işıklar Holding A.Ş. Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SIRRI GÖKÇEN ODYAK Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ Mali İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Müdürü Çemaş Yönetim Kurulu Üyesi

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

543.595.733,23

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
EYYÜP KARAKOÇAN 56.877.688 10,46 9,82
TURGUT IŞIK MAHDUMLARI GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 3.466.724,9 0,64 6,79
DİĞER 483.251.320,33 88,9 83,39
TOPLAM 543.595.733,23 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
Bilgi Mevcut Değil TRY

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
IEYHO 480.341.385,77 88,36

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2561724.9 TRY 0,47 OYDA ve YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERMEDE İMTİYAZ İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 541034008.33 TRY 99,53 İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Kağıt Torba Üretim ve Pazarlaması 67500000,00 67500000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş. İnşaat,Turizm ve Araç Kiralanması 78750000,42 78133157,09 TRY 99,22 BAĞLI ORTAKLIK
Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş. İnşaat Malzemeleri 218201975,00 164782137,00 TRY 75,52 BAĞLI ORTAKLIK
Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji Üretimi ve Dağıtımı 42000000,00 6627500,00 TRY 15,78 İŞTİRAK
Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İplik Üretimi 47675000,00 47675000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Yulaflı Enerji A.Ş Enerji Üretimi ve Dağıtımı 50000,00 10000,00 TRY 20 İŞTİRAK
Işıklar Holding A.Ş. Holding Faaliyeti 360000000,00 316293295,04 TRY 87,86 BAĞLI ORTAKLIK
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. Metal Döküm, Bilye ve Mk. Parçaları Üretimi 791000000,00 39663440,89 TRY 5,014 İŞTİRAK
Işıklar Software and Technology EOOD Uluslararası Piyasalarda Coin İhracı,Securty Token Arzı 1000,00 1000,00 BGN 100 BAĞLI ORTAKLIK

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil