BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Merkez Adresi

Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL 2123551900 2122669330

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi

maliisler@birikimvarlik.com.tr

İnternet Adresi

www.birikimvarlik.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ümit Devrim DEMİR Mali ve İdari İşler Direktörü 01/02/2022 2123551900 devrimdemir@birikimvarlik.com.tr
Nuray KAVUŞ Mali İşler Müdürü 01/02/2021 2123551900 nuraykavus@birikimvarlik.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı İlişkileri 15/12/2022 2123551900 yatirimciiliskileri@birikimvarlik.com.tr

Şirketin Faaliyet Konusu

Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi ve bunların yeniden yapılandırılması,

Alacaklarının tahsili ve alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların satışı, işletilmesi, kiralanması ve geliştirilmesi,

Alacaklarını tahsil etmek amacıyla faaliyette bulunmak ve bunlara yatırım yapılarak iştigal konuları itibariyle gelişme potansiyeli bulunan müşterilere ilave finansman/sermaye temini dahil yeniden yapılandırma/iyileştirme çalışmaları yapılması,

Bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verilmesi,

Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi.

Şirketin Süresi

Bilgi Mevcut Değil

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST HALKA ARZ / BIST ANA / BIST MALİ

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 15/12/2022 Türkiye BIST Ana Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu 1000000000 TRY Yurtiçi 15/11/2023 15/11/2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

03/10/2016

Ticaret Sicil Numarası

50590-5

Vergi No

1770366726

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İNAN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07/10/2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 07/10/2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 Bağımsız Üye Değil
İSMAİL HAKKI HAZNEDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12/11/2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MAHMUT ONUR BİÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 20/04/2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140313 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi -Üye, Denetimden Sorumlu Komite -Üye,Riskin Erken Saptanması Komitesi -Üye
İLHAN KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18/10/2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207554 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi -Başkan, Denetimden Sorumlu Komite -Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi -Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bilgi Mevcut Değil

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

56000000.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

200000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
ALTINHAS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 41.823.456,25 74,68 74,68
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3.375.864 6,03 6,03
DİĞER 10.800.679,75 19,29 19,29
TOPLAM 56.000.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
Altınhas Yatırım Holding A.Ş. 41823456,25 TRY 74,68
Ak Faktoring A.Ş. 2176543,75 TRY 3,89
Halka Açık Kısım 12000000,00 TRY 21,43

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
BRKVY 11.998.837,17 21,42

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Seçim Yapınız Seçim Yapınız 56000000 Seçim Yapınız

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil