KAP TEST A.Ş.

Merkez Adresi

Bilgi Mevcut Değil

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Bilgi Mevcut Değil

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi

Bilgi Mevcut Değil

İnternet Adresi

Bilgi Mevcut Değil

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Bilgi Mevcut Değil

Şirketin Faaliyet Konusu

Bilgi Mevcut Değil

Şirketin Süresi

Bilgi Mevcut Değil

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KAP TEST BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

Bilgi Mevcut Değil

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

GÜMÜŞHACIKÖY

Tescil Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Numarası

Bilgi Mevcut Değil

Vergi No

9876543210

Vergi Dairesi

KARABÜK - Eflani Malmüdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Bilgi Mevcut Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Bilgi Mevcut Değil

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Bilgi Mevcut Değil

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Bilgi Mevcut Değil

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Yapısı

Bilgi Mevcut Değil

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil