AKFEN HOLDİNG A.Ş.

Merkez Adresi

Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700 0312 408 10 00 0312 441 07 82

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Büyükdere Caddesi No 201 Kat 11 Levent İSTANBUL adresinde Akfen İstanbul ofisi mevcuttur

Elektronik Posta Adresi

yatirimci@akfen.com.tr

İnternet Adresi

www.akfen.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Aylin Çorman Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01/02/2012 0212 319 87 00 acorman@akfen.com.tr SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200882 / 700841

Şirketin Faaliyet Konusu

Holding Esas Sözleşmesi'nin 3.A maddesi uyarınca Holding'in başlıca amacı (faaliyet konusu) şunlardır:   

Holding, kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularına, mühendislik problemlerine birlikte veya toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik kaideleri çerçevesinde çözümler getirir, risk dağıtır, ekonomide oluşan değişikliklere karşı yatırımların güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar, böylece şirketlerin gelişiminde sürekliliği temin eder.

İlgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla küçük birikimlerin ve sermayenin birleşmesini sağlayacak büyük yatırımları gerçekleştirir ve kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye piyasasından fon sağlamasına yardımcı olur.

Bünyesindeki fonları birleştirir, bunları artırır ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri kurarak, yeni yatırım alanları yaratır veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirir veya yeniler.

Bünyesi içinde veya dışında geliştireceği sosyal hizmetlerle gerek mensuplarına ve gerekse topluma yararlı olmaya çalışır.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil 22/11/2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 11/02/2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 200000000 TRY Yurtiçi 31/12/2013 31/12/2014 Halka Arz -
Tahvil 200000000 TRY Yurtiçi 14/03/2014 14/03/2015 Halka Arz -
Tahvil 600000000 TRY Yurtiçi 29/12/2016 29/12/2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 600000000 TRY Yurtiçi 11/07/2019 11/07/2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Ticaret Sicil Memurluğu

ANKARA

Tescil Tarihi

11/02/1999

Ticaret Sicil Numarası

145672

Vergi No

0230078655

Vergi Dairesi

ANKARA - Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMDİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı MIP, Akfen Yenilenebilir, Akfen GPYŞ Yönetim Kurulu Başkanı. Akfen Altyapı Holding A.Ş.'de YK üyesi, Şirket İştiraklerinin bir kısmında YK Başkanı 0 B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil
İRFAN ERCİYAS Erkek Murahhas Üye Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Şirket İştiraklerinde ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Mevcuttur 0 B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil
SELİM AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Şirket İştiraklerinde ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Mevcuttur 0 B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil
PELİN AKIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Şirket İştiraklerinde ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Mevcuttur 0 B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil
SILA CILIZ İNANÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Hukuk Baş Danışmanı / Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şirket İştiraklerinde ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Mevcuttur. Yönetim Kurulu Hukuk Baş Danışmanı 0 B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAMDİ AKIN Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanlığı Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelikleri
SELİM AKIN Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan Vekili / Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelikleri
İRFAN ERCİYAS Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelikleri
FATMA GÜLBİN UZUNER BEKİT Genel Müdür Yardımcısı (Finans-CFO) Ekonomist Finansman Koordinatörü -
GÜNDOĞAN DURAK Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Muhasebe ve Denetim Uzmanı - -

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

667180686

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Bilgi Mevcut Değil

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
Selim Akın 333590342,5 TRY 50
Pelin Akın Özalp 333590342,5 TRY 50

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 16858186 TRY 2,53 Genel Kurullarda bir hisse için üç oy hakkı mevcut olup oy imtiyazı vardır İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 650322500 TRY 97,47 İmtiyaz mevcut değildir İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AKFEN ALTYAPI HOLDİNG A.Ş. 597056583 TRY 89,49
AKFEN HOLDİNG A.Ş. 65838800 TRY 9,87
DİĞER 4285303 TRY 0,64
TOPLAM 667180686 TRY 100,00

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Enerji Yatırımları 932590000 634500000 TRY 68,036 Müşterek Yönetim-İştirak
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Mersin Limanının İşletimi 133230000 13323000 TRY 10,00 Finansal Yatırım
PSA Akfen Liman İşletmeciliği ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Danışmanlık 50000 24997 TRY 49,99 Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul yatırımları 184000000 104654831 TRY 56,88 Müşterek Yönetim-İştirak (Hamdi Akın ile müşterek yönetim)
TAV Yatırım Holding A.Ş. Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak 100500000 21783500 TRY 21,68 Müşterek Yönetim-İştirak
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. Madencilik 149606000 44882000 TRY 30,00 Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. Altyapı yatırımları ve su imtiyazı 30000000 15000000 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirak
İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. Deniz yoluyla yük ve insan taşımacılığı 873388576 262016573 TRY 30,00 Müşterek Yönetim-İştirak
Adana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 50625000 50602500 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerliği 725000 145000 TRY 20,0 Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 520266750 253942200 TRY 48,81 Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Enerji Yatırımları 232000000 230260000 TRY 99,25 Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil