TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Merkez Adresi

Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No:2 34427 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No:2 34427 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul (212) 334 50 20 (212) 334 50 27

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

-

Elektronik Posta Adresi

gyo@tskb.com.tr

İnternet Adresi

www.tskbgyo.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cengaver Yıldızgöz Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02/08/2010 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209217 - 701855
Ebru Ormancı Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Yönetici Yardımcısı 02/12/2019 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.tr
Melike Hamza Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 02/12/2019 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.tr

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. Maddesi uyarınca "Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek için adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir Sermaye Piyasası Kurumudur. Şirket'in faaliyet esasları, portföy yönetim politikaları, yapamayacağı işler, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirketin Süresi

Şirket sürekli faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR - GRUP 1

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST ANA / BIST TÜM / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 09/04/2010 Türkiye Borsa istanbul A.Ş. Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

03/02/2006

Ticaret Sicil Numarası

577325

Vergi No

8590482032

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
ÖZLEM BAĞDATLI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş Hukuk İşleri Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
AHMET HANEFİ ÖZBİLEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Danışmanlık Pazarlama Grup Yöneticisi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
SEYİT HÜSEYİN GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Kurumsal Pazarlama Grup Yöneticisi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
DİLEK PEKCAN MİŞE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - TSKB A.Ş Mali Kontrol Grup Yöneticisi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
ERSAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Denetimden Sorumlu Komite - Başkan
AYSEL ÖLÇEN AYDINER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYİN TİKEN Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Anavarza Otelcilik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
CENGAVER YILDIZGÖZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Anavarza Otelcilik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

300.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 267.268.804,83 89,09 89,09
DİĞER 32.731.195,17 10,91 10,91
TOPLAM 300.000.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
Türkiye İş Bankası A.Ş. 122053427,42 TRY 40,68

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
TSGYO 23.249.303,16 7,74

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 20000000 TRY 6,67 Yönetim İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 8182222 TRY 2,73 Yönetim İmtiyazı İşlem Görmüyor
C Hamiline 1,00 TRY 271817778 TRY 90,6 Yok İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Anavarza Otelcilik A.Ş. Otel İşletmeciliği 4500000 2250000 TRY 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil