ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Merkez Adresi

Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Balmumcu M. Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye +90(212)376 10 00 +90(212)272 88 69 

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yoktur

Elektronik Posta Adresi

enka@enka.com

İnternet Adresi

www.enka.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gizem Özsoy SPK ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 20/06/2014 2123761000 gozsoy@enka.com SPF İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205945, 700865
Sinan Yavuz Aktürk Mali İşler Direktörü 01/04/2006 2123761000 yakturk@enka.com
Leyla Yüksel Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 02/09/2013 2123761000 lyuksel@enka.com
Ali Aslan Finans ve Risk Müdürü 07/03/2013 2123761000 ali.aslan@enka.com

Şirketin Faaliyet Konusu

1. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek,

2. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak,

3. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak,

4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek,

5. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek,

6. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir.

7. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.

8. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak,

9. Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acentalığı ve temsilciliklerini almak,

10. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

11. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir.

12. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir.

13. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir.

14. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.

15. Şirket?in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

16. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.

17. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir.

18. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir.

Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir.

Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin Süresi

Şirketin süresi kesin kuruluştan başlamak üzere hudutsuz olup, ana sözleşmesinde veya Türk Ticaret Kanunu?nda bulunan hükümlere uyulmak suretiyle son bulur.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TEMETTÜ / BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL / BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ 25 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST TÜM / BIST İNŞAAT / BIST HİZMETLER / BIST KURUMSAL YÖNETİM

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

04/12/1967

Ticaret Sicil Numarası

68194

Vergi No

3350048955

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET SİNAN TARA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 31/03/1988 İcrada Görevli 16.94 Bağımsız Üye Değil
HALUK GERÇEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Mühendisi 30/03/1994 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERDOĞAN TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 11/04/2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FATİH OSMAN TAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28/03/2018 İcrada Görevli Değil Yücel Grup şirketinde Grup Başkanı ve CEO Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28/03/2018 İcrada Görevli Değil Enerji Yatırım Holding A.Ş., Enerya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Gaz Ticaret A.Ş. ve Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET SİNAN TARA Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi
HALUK GERÇEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye) Endüstri Mühendisi
ERDOĞAN TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye) İnşaat Mühendisi
FATİH OSMAN TAR Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yücel Grup şirketinde Grup Başkanı ve CEO
MEHMET METE BAŞOL Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) Ekonomist Enerji Yatırım Holding A.Ş., Enerya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Gaz Ticaret A.Ş. ve Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir.
AGAH MEHMET TARA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İnşaat Mühendisi
MUSTAFA GÖKHAN SAĞNAKLAR İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi
BEKİR BURAK ÖZDOĞAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
ÖZGER İNAL İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
SALİM OĞUZ KIRKGÖZ İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
ZAFER GÜR İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
HASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi
CEM ÇELİKER İcra Kurulu Üyesi Avukat
İLHAN GÜCÜYENER İcra Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
HAKAN KOZAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
MEHMET ERTEM İcra Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi
ALPARSLAN TANSUĞ Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist
İBRAHİM KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı Elektrik Mühendisi
GÜRSEL YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
TAYFUN TANLAK Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi
HÜSEYİN ÇALIN Genel Müdür Yardımcısı Mimar
ASİL SELMAN GÜMRÜKÇÜ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
FATMA OLCAY ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Mimar
HÜSEYİN NECDET BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Mimar
MEHMET SALİH KASRANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
LEVENT AŞCI Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
MEHMET ÇAĞRI ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
NİHAT CEYHUN TUTKUN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

5.600.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

6000000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
TARA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.788.789.096,34 49,8 49,8
VİLDAN GÜLÇELİK 447.193.935,61 7,99 7,99
SEVDA GÜLÇELİK 359.889.584,83 6,43 6,43
ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI 328.629.362,32 5,87 5,87
DİĞER 1.675.498.020,9 29,91 29,91
TOPLAM 5.600.000.000 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
TARA HOLDİNG A.Ş. / SİNAN TARA 948525447 TRY 16,94
TARA HOLDİNG A.Ş. / LEYLA TARA SUYABATMAZ 474945908 TRY 8,48
TARA HOLDİNG A.Ş. / CEYDA LALE TARA 474696632 TRY 8,48
TARA HOLDİNG A.Ş. / YASEMİN ZEYNEP KEYMAN 474695905 TRY 8,48
MİKADO GAYRİMENKUL YATIRIM TİC.A.Ş./ AYŞE VERDA GÜLÇELİK 282842647 TRY 5,05

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Bilgi Mevcut Değil

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 5600000000 TRY 100 YOK İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Enka Holding B.V. Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 885302573 885302573 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Enka Holding Investment S.A. Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 120000 120000 CHF 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Power Systems B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Construction & Development B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Far East Development B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Geotermal B.V (Eski adı Middle East Construction B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 20000 20000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Limited Liability Company Enmar Çeşitli inşaat işleriyle uğraşmaktadır. 71038317 71038317 RUB 100 Bağlı Ortaklık
Entrade GmbH Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 920325 920325 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Capital City Investment B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
City Center Investment B.V. Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 169719 169719 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 118500 118500 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Adapazarı Elektrik Üretim Limited Şirketi Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 68500 68500 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Enka Limited Liability Company İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 6097938 6097938 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Enka & Co LLC İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 70116080 70116080 OMR 100 Bağlı Ortaklık
Enka TC LLC Moskova'da alışveriş merkezleri yatırım ve işletmeciliği yapmaktadır. 3653109220 3653109220 RUB 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Retmos Investment Ltd. Yatırım şirketidir. 82508438 82508438 USD 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Emos LLC Moskova'da süpermarket işletme alanında çalışmaktadır. 4031820 4031820 RUB 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Müteahhitlik Hizmetleri A.Ş. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 7000000 7000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Enmar Construction B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Cmos B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
OOO Victoria Hizmet sektöründe çalışmaktadır. 10000 10000 RUB 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri Anonim Şirketi Elektrik santrallerinin bakım ve onarımını yapmaktadır. 70000 70000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Edco Investment B.V. Gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Enru Development B.V. Gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
LLC Moskva Krasnye Holmy (MKH) Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 2025000 2025000 RUB 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Enkamos Region B.V Gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 20000 20000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Airenka Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi Hava taksi işletmeciliği ile uğraşmaktadır. 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Enka Enerji Ticaret Anonim Şirketi Elektrik ticareti gerçekleştirmektedir. 44250000 44250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mosenka LLC Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 108000000 108000000 RUB 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Enet Proje Araştırma ve Müşavirlik A.Ş. Mimarı proje hizmetleri vermektedir. 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Enka Pazarlama İhracat İthalat Anonim Şirketi İnşaat makineleri, kamyon, endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır 60006156 60004204 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Metra Akdeniz Dış Ticaret Anonim Şirketi İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri,endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır 5000000 4999500 TRY 99,99 Endirekt Bağlı Ortaklık
Entaş Nakliyat ve Turizm Anonim Şirketi Yurtiçi ve yurtdışı kongre ve seminer organizasyonları.tur rezervasyonları ve bilet satışları ile uğraşmaktadır. 9150000 9148170 TRY 99,98 Bağlı Ortaklık
Kasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit Anonim Şirketi Kazık temel işleri, her nevi temel ve üst yapı inşaat, kayar kalıp, sondaj ve zemin etüdleri ve tecrit işlerinin yapımı ile uğraşmaktadır. 12000000 11987415 TRY 99,90 Bağlı Ortaklık
Kasktaş Arabia Ltd. Temel ve zemin mühendislik alanlarında çalışmaktadır. 1000000 949000 SAR 94,90 Endirekt Bağlı Ortaklık
Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi Altyapı, otoyol yapımı ve her tür kazı faaliyetlerinde bulunmaktadır. 1500000 1492499 TRY 99,5 Bağlı Ortaklık
Çimtaş Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Gemi, çelik ve boru imalatı, montajı, ünite ve modüllerinin tasarımı, mühendisliği ve projelendirilmesi ile uğraşmaktadır. 100000000 97883855 TRY 97,88 Endirekt Bağlı Ortaklık
Çimtaş Hassas İşleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Boru ve borulama sistemleri imalatı ve mühendisliği alanlarında çalışmaktadır. 60000000 58412892 TRY 97,35 Endirekt Bağlı Ortaklık
Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat Anonim Şirketi Yapı çelik işlerinin imalatı. montajı ve ilgili teknik teçhizatın kurulması ile uğraşmaktadır. 50000000 48677410 TRY 97,35 Bağlı Ortaklık
Cimtas Mechanical Contracting B.V. Endüstriyel, petrokimyasal ve güç santrallerinin imalatı, finansal amaçlı yatırım işleri ile uğraşmaktadır. 18000 17524 EUR 97,35 Endirekt Bağlı Ortaklık
Cimtas (Ningbo) Steel Processing Company Ltd. Boru, spool ve borulama sistemleri imalatı alanında uğraşmaktadır. 11000000 10709030 USD 97,35 Endirekt Bağlı Ortaklık
Cimtas Investment B.V. Finansal amaçlı yatırımlar yapmakta, endüstriyel, finansal ve ticari faaliyetlere katılmaktadır. 9767730 9509356 EUR 97,35 Endirekt Bağlı Ortaklık
Gemlik Deniz Taşımacılık Ltd.Şti. Gemi yük taşımacılığı alanında hizmet vermektedir. 1800000 1745377 TRY 96,97 Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk ve İdare Anonim Şirketi Su arıtma ve çevre mühendisliği. altyapı ve inşaat. elektrik. kontrol sistemleri ve enstrümantasyon mühendisliği alanlarında iş yapmaktadır. 5000000 3996687 TRY 79,93 Bağlı Ortaklık
Çimtas Boru İmalatları ve Ticaret Anonim Şirketi Boru ve borulama sistemleri imalatı ve mühendisliği alanında çalışmaktadır. 13241750 6445741 TRY 48,67 Endirekt Bağlı Ortaklık
Poyraz Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Bogazici Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Doga Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Imbat Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
TNY Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Alacante Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
BRK Overseas Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
MML Merchant Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Esta Construction B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Senimdy Kurylys LLP İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 479685892 239842946 KZT 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Enka UK Construction Ltd İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 100 100 GBP 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Trading B.V. İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri ve endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile uğraşmaktadır. 4001200000 4000799880 JPY 99,99 Endirekt Bağlı Ortaklık
Limited Liability Company Otel Moskva Krasnye Holmy (OMKH) Moskova'da otel işletmeciliği ile uğraşmaktadır. 1000000 1000000 RUB 100 Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Systems Yazılım A.Ş Yazılım geliştirme ve pazarlamasıyla uğraşmaktadır. 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ustyurt Kurylys LLP İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 226900 226900 KZT 100 Bağlı Ortaklık
Enka Renewables LLC Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirecektir. 33639616 30275654 GEL 90 Endirekt Bağlı Ortaklık
Encommerce B.V. İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri ve endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile uğraşmaktadır. 20018000 20015998 EUR 99,99 Endirekt Bağlı Ortaklık
Bechtel Enka UK Ltd İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 2 1 GBP 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Enka Batys LLP İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 3800000 1900000 KZT 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
LLC Enka Flex Office Gayrimenkul kiralama ve yönetimi 10000 10000 RUB 100 Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil