PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez Adresi

Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İstanbul 02165312400-Santral 02165312533-Yatırımcı İlişkileri 02165312470

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

- Kayabaşı Köyü İslahiye / GAZİANTEP (Boksit Sahası)

- Gölyaka mahallesi Ilgın / KONYA (Linyit Sahası) (Bağlı ortaklığımız bünyesinde)

 

Elektronik Posta Adresi

parkelektrik@parkelektrik.com.tr
parkelektrikuretim@hs03.kep.tr
yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr
investor.relations@cinergroup.com.tr
info@parkelektrik.com.tr

İnternet Adresi

www.parkelektrik.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşe Yıldıran Yüksel Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 10/07/2023 0216 531 25 33 yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr investor.relations@cinergroup.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205653 - 927298

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek, 2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 6. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / KÖMÜR VE LİNYİT MADENCİLİĞİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST GERİ ALIM / BIST TÜM / BIST SINAİ / BIST ANA / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST KOBI SANAYİ / BIST MADENCİLİK / BIST 500 / BIST TÜM-100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay senetleri 04/10/1997 Türkiye Borsa İstanbul Ana Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bulunmamaktadır. Seçim Yapınız

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

18/03/1994

Ticaret Sicil Numarası

312858

Vergi No

8150069301

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRSEL USTA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07/07/2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Ciner Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -
ÇİĞDEM YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 11/10/2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ciner Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ORHAN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03/12/2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -
SELÇUK YEŞİLTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20/04/2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Finans Koordinatörü Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ile Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -
CEVDET ÖZÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18/03/2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -
HACİ MUSTAFA KIRAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07/03/2024 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -
DİLEK EMİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02/06/2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi EWA Kurumsal Danışmanlık Limited Şirketi - Ortak, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED) - Yönetim Kurulu Başkanı, Habitata Analitik Bakış Derneği (HABDER) - Yönetim Kurulu Üyesi, Şekilsiz Fikirler Derneği - Yönetim Kurulu Başkanı, StaminaPA Kurumsal İlişkiler Danışmanlık A.Ş. - Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290453 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği
CEMAL TÜFEKÇİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19/06/2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Polaris Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi - Ortak, Sky Bağımsız Denetim A.Ş. - Ortak ve sorumlu denetçi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290453 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlıkları
HÜLYA SAYGI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25/06/2024 İcrada Görevli Değil - Ankara Otistik Bireyler Derneği (ANOBDER) Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Sekreter - Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290453 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyelikleri

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENGİN YAVUZ Sermaye Piyasaları Direktörü (Üst Düzey Yönetici) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi-Sermaye Piyasaları Direktörü Ciner Grubu Sermaye Piyasaları Üst Düzey Yöneticisi
TACİGÜL ERDEM Mali İşler Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Vekili-Mali İşler Müdürü -

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

148867243.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

6000000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 91.170.622,41 61,24 61,24
TURGAY CİNER 10.065.982,88 6,76 6,76
DİĞER 47.630.637,71 32 32
TOPLAM 148.867.243 100 100

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
Turgay Ciner 101234605,29 TRY 68

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
PRKME 46.856.748,11 31,47

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 18290865.7 TRY 12,29 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 130576377.3 TRY 87,71 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı(%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya-Ilgın linyit sahasından kömür çıkarmak ve kurulacak santralde elektrik enerjisi üretimi/satışı yapmak 300000000 300000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.