TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İşletme Adı

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Merkez Adresi

Nisbetiye Cad. Akmerkez B.3 Blok Kat.9 Etiler Beşiktaş/İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres Telefon Faks
Nisbetiye Cad. Akmerkez B.3 Blok Kat.9 Etiler Beşiktaş/İstanbul 0212 355 46 46 0212 282 09 98

Elektronik Posta Adresi

TPP@tacirlerportfoy.com.tr

İnternet Adresi

www.tacirlerportfoy.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Oktay Okan ALPAY Genel Müdür 15/12/2014 0212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 201585-303633
DİLEK SEL MÜFETTİŞ 01/06/2018 0212 355 46 46/4740 dilek.sel@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 204778-303627

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.


Şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Faaliyet Durumu

FAALİYETTE

Yetki Belgeleri

Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi 18/06/2015 PYŞ/PY.24/639

Sunulan Yan Hizmetler

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

23/08/2011

Ticaret Sicil Numarası

788409

Vergi No

8150467644

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Oktay Okan ALPAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yok 0 Bağımsız Üye Değil yok
ATİLLA TACİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Genel müdürlük Yönetim Kurulu Başkanlığı 0.4762 Bağımsız Üye Değil
SERKAN TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25/03/2019 0.08 Bağımsız Üye Değil
CAN TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer KOORDİNATÖR YOK 0.2941 Bağımsız Üye Değil
BURAK DEDELER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22/09/2021 İcrada Görevli

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Oktay Okan ALPAY Genel Müdür Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başk.yard. Yok

Şirketin Diğer Personeli

Adı-Soyadı Görevi
Gizem AKYILDIZ Operasyon Uzmanı

Portföy Yöneticileri

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Oktay Okan ALPAY Genel Müdür Portföy Yöneticisi Genel Müdürlük ve Portföy Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı SPF Düzey 3 ve türev Araçlar Lisansı, 201585-303633
Engin ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticiliği SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 202817-303023
Semih KARA Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 203718-301267

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

8500000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

10000000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 8500000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8425000 TRY 99,1176
Atilla TACİR 25000 TRY 0,2941
Can Tacir 25000 TRY 0,2941
Halit TACİR 20000 TRY 0,2353
Serkan TACİR 5000 TRY 0,0588
TOPLAM 8500000 TRY 100,00

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR

NACE KODU : 66.30.02 - Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)